Fremtidens byggeplasser samhandler i større grad med sine samarbeidspartnere. Bygger’n Proff har utfordret, vært ansvarlig, tilgjengelig og vist seg som en god samarbeidspart gjennom hele prosessen»
Det sier daglig leder i ABChus, Dagfinn Lindberg. Vi har valgt Bygger’n Proff som leverandør til våre prosjekter. Etter en snart to år lang prosess, har valget falt ned på en av de mindre byggevareleverandørene i markedet, men en leverandør som har et tydelig budskap om hvordan vi sammen skal lykkes i prosjekter.
«Vi må ha en større åpenhet i bransjen, vi må samhandle og vi må tørre å stille krav til hverandre», sier Markedsdirektør Proff, Markus Berget, i E.A. Smith AS.

ABChus daglig leder Dagfinn Lindberg og Markedsdirektør Proff, Markus Berget, i E.A. Smith AS

Planlegging, logistikk og gjennomføring

Dagfinn Lindberg, vektlegger at god logistikk, konkurransedyktige betingelser og et helhetlig apparat rundt ABChus sine prosjekter rundt om i hele landet, har vært avgjørende i denne avtalen. ABChus har en industriell tilnærming til boligbygging. Produksjon av elementer på fabrikk og montering av husene på byggeplass gir kort byggetid og minimert risiko for feil og skader.
Bygger’n og ABChus har frem til nå samarbeidet om leveranser til prosjekter i Bergen og i Trondheim. Nedslagsfeltet for den nye avtalen blir mye større og gjelder for alle underliggende og samarbeidende selskaper. Å utvikle hverandre, skape systemer som snakker sammen, og som i tillegg frigjør tid på byggevarehus og byggeplass til felles utvikling – er kanskje den viktigste kampen vi skal fronte sammen.

Standardisering og forenkling

Det ligger et stort potensial i å standardisere og forenkle prosesser, kommunikasjon og ikke minst et produktsortiment. En felles målsetning i avtaleperioden er å jobbe tett sammen med leverandører for å redusere antallet ulike enkeltkomponenter man benytter i et prosjekt.
- Det finnes alt for mange tilnærmet like, men ulike produkter i markedet! Vi som produsent må ta vår del av ansvaret, men vi er og en del av løsningen. Redusere sløsing, benytte preaksepterte løsninger, ha tilgang til kjente merkevarer og ikke minst jobbe for å kunne benytte størst mulig andel standardiserte produkter vil være bærebjelken i samarbeidet, sier innkjøpssjef André Bakke.
I forkant av avtalen har Bakke jobbet hardt for å få ned antall unike komponenter som skal benyttes i et ABChus. Sammen med teknisk avdeling, fagarbeidere, avtalepart og leverandører, starter nå jobben for å finne de best mulige løsningene i fremtidige prosjekter.
En av utfordringene bransjen i dag har, er at dagens byggevarehus på mange måter har lagt til rette for at man kan kaste samhandling og planlegging på sjøen. Breddfulle varelager, høy tilgjengelighet på produksjonskapasitet, logistikk og antall tilbydere gjør at man ikke belønnes som kunde for god planlegging. Konkurransen er tøff, både mellom entreprenører, byggevarekjeder og produsenter. Dette er ikke bærekraftig i det lange eller korte løp. ABChus og E.A. Smith AS skal sammen skape konkurransekraft for hverandre og for produsentene, ved å ha en integrert verdikjede – hvor forutsigbarhet skaper trygge arbeidsplasser, økt lønnsomhet og ikke minst mer fornøyde kunder. Sammen skal vi skape den beste handelsopplevelsen.

Felles målsetting

«I fellesskap skal vi jobbe de neste 6 årene med å skape konkurransekraft for hverandre i et felles marked. ABChus har til nå hatt forholdsvis langvarige samarbeidsavtaler. Det tar tid å bli kjent, det tar tid å utvikle og sist, men ikke minst, det tar tid å evaluere»
Det sier Dagfinn Lindberg. De første bestillingene for leveranser i uke 1 er allerede nå lagt inn i leveranseplanen. «Det er en fryd å jobbe sammen med en strukturert kunde» sier Morten Lillemork som er kundeansvarlig for ABChus i E.A. Smith AS.
E.A. Smith AS takker for tilliten og ser frem til å lykkes sammen.
- Vi har sammenfallende interesser på mange områder, men spesielt i det å bidra til standardisering, effektivisering og digitalisering, sier Markedsdirektør Proff Markus Berget.

Fra venstre: Dagfinn Lindberg, André Bakke, René Müller, Knut Erik Sundsvold, Morten Lillemork, Markus Berget

Om E.A. Smith Bygger'n
E.A. Smith AS er Norges eneste komplette leverandør av byggevarer, armering, stål, metaller, bygningselementer og precut og armeringstilbehør i eget selskap. Hovedkontoret er på Heimdal i Trondheim og omsetter for 4,3 MRD NOK
blogg

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se mange unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Relaterte artikler

Jannicke Valen og familien valgte ferdighus fra ABChus
Å bygge enebolig kan være en krevende og tøff prosess. Men da Jannicke Valen fant et rimelig ferdighus fra ABChus gikk prosessen raskt, og hun bor nå i drømmehuset på Nesodden!
Ferdighuset Wide utvendig
Du vil ha et flott kjøkken og bad, parkett på gulvet, spotter i taket, minst mulig feil ved huset i ettertid, og du ønsker det til en veldig god pris. Er det mulig? Ja, visst. Her får du tips til hvordan du bygger hus med gode løsninger uten at det koster skjorta.   Av: Chili Media
ABChus signeringskampanje mai juni juli 2023

Signeringskampanje!

Signer kontrakt med oss i perioden mai-juli 2023  og få RABATT på tilvalg til en verdi av hele 90.000kr*