Employee

Marit Mosbæk

Boligkonsulent

Med bakgrunn fra meglerbransjen har Marit god erfaring med å veilede kunden frem til riktig løsning.
Gjennom å gi god informasjon og tett oppfølging, sørger hun for samsvar mellom forventninger og resultat.