Boligprosjekter

Boligprosjekter
Vårt prosjektkonsept er bygget på at boligen du kjøper er ferdig prosjektert. En ferdig prosjektert bolig medfører mindre jobb for kunden med søknadsprosess og prosjektering.

Vi utvikler boligprosjekter tilrettelagt for deg

Ved et boligprosjekt er som regel de ytre rammene for boligen satt, mens du som kunde kan til dels tilpasse huset innvendig etter egne ønsker. Vi selger boligen før eller underveis i byggeprosjektet, og kunden kan derfor selv sette sitt personlige preg på boligen innen den er ferdig bygget. Det er fleksibilitet med henblikk på materialvalg innvendig, og veien til nybygd bolig blir enklere for kunden ved å velge et boligprosjekt.

Geografisk opererer vi mest med prosjekter i Folloregionen og omegn. ABChus har lang erfaring fra byggebransjen og ferdighusbransjen. Vi kan referere til mange suksessfulle boligprosjekter gjennom årene.

Populære innlegg