abc-hus
ABC Hus

OVERTAGELSE AV
DITT DRØMMEHJEM


Før dere kan overta drømmehuset må både dere, vi og kommunen være sikre på at alt arbeid er utført korrekt, pent og i samsvar med gjeldende regelverk. Møter og befaringer underveis sikrer at dere får det huset dere har bestilt og at alle formaliteter er i orden.


Artboard 7

Kvalitetsmøte

Forhåndsbefaring

hands

Overtagelse

KVALITETSMØTE

Når huset er tett, dvs. ferdig utvendig med tak, vinduer og dører på plass, gjennomfører byggeleder en kontroll av overflater og sjekker at bygget er tørt. På et eget kvalitetsmøte gjennomgår vi sammen den videre fremdriften i prosjektet.

FORHÅNDSBEFARING

På forhåndsbefaringen gjennomgår vi sammen punkt for punkt i hele huset og sjekker at alt er utført som avtalt i kontrakten. Deretter kan vi sende søknad om ferdigattest til kommunen.

OVERTAGELSE

Når ferdigattesten kommer fra kommunen, er det tid for overlevering. Det betyr at dere overtar huset gjennom det som kalles en overtakelsesforretning, hvor det også føres protokoll. Nå er dere endelig blitt huseiere!


VI FØLGER DERE OPP

Vi slutter ikke å bry oss selv om maskinene er borte og verktøyet er pakket ned. Vi vil vite hva dere synes og ha deres reaksjoner på alt som vedrører huset. Derfor tar vi kontakt når dere har ”bodd dere inn”. Alt dere kan fortelle nå er verdifullt for oss i vårt arbeid for å stadig bli bedre.


DEN VIKTIGE ETTÅRSKONTROLLEN

Når ett år er gått, er det tid for ettårskontroll. Dette er en obligatorisk gjennomgang av hele huset for nok en gang å sikre at alt er som det skal og at dere er 100 % fornøyd med drømmeboligen.


IKKE GLEM TRYGGHETEN

Det finnes historier om husleverandører som går konkurs, som ikke leverer etter kontrakt, som ikke følger gjeldende avtaleverk, eller som somler med å rette opp feil. ABC-HUS er medlem av den ledende bransjeorganisasjonen Bolig­produsentenes Forening. Vår elementfabrikk er godkjent av SINTEF Byggforsk. Og vi stiller selvfølgelig garantier etter Bustadoppførings­lova – 10 % av kontraktsum i byggeperioden og 5 % i 5 år etter overlevering. Alt dette gir dere nødvendig trygghet for at drømmeboligen blir levert som avtalt.