Den beste måten å bygge på

Et ABChus bygges etter elementmetoden. Det betyr at vegger og gulv leveres i ferdige elementer, og at takverket kommer ferdig kuttet og klart til montering.

Vi bygger hus hurtigere, bedre og sikrere

Å bygge hus med ABChus betyr at alle delene til huset produseres innendørs i store, tørre fabrikk­lokaler. Det betyr full kontroll med produksjonen, enklere kvalitets­kontroll og mye mindre materialsvinn. Kapp av treverk går til pelletsproduksjon og annet materialsvinn går til gjenvinning. Vegg- og gulvelementene kommer ferdige til byggeplassen, heises på plass og monteres på 1 – 2 dager. Taket monteres og tekkes på de neste 2 – 3 dagene. Den korte byggetiden gir minimal eksponering for fuktighet, selv om det regner under monteringen. Sammenlignet med tradisjonelle bygg som kan stå åpent utsatt for vær og vind i ukevis, holder ditt ABChus seg praktisk talt tørt i hele byggeperioden.

Om fundament og grunnarbeidet

Før det nye huset kan reise seg må grunnarbeidene være på plass. Grunnmur eller ringmur må være satt opp, ferdig herdet og plannert rundt muren. Rør og kabler for vann, avløp, strøm og annen infrastruktur må være lagt frem.

ABChus kan i noen regioner levere en komplett grunnmursløsning til din bolig. Løsningen vi leverer er Trollveggen fra Glava.

Vær og fuktsikker produksjon og transport

image

Elementene til ditt hus bygges innendørs i tørt og stabilt klima på vår fabrikk. Alle materialer leveres av store europeiske produsenter. Det sikrer høy og jevn kvalitet på alle bygningsdeler. Fabrikken har SINTEF godkjenning som fornyes hvert år.

Dag 1 - 3:
Montering av elementer og tak

DAG 1-3: MONTERING AV TAK OG ELEMENTER

Når lastebilen ankommer byggeplassen, står kranbilen klar, og elementene løftes på plass og monteres på 1 – 2 dager.

Taket består av ferdig tilpassede bjelker eller takstoler som raskt heises på plass. Taket tekkes med diffusjonsåpent undertak og en takd.

DAG 4-6: TETT HUS

Dag 4 - 6:
Tett hus

Etter bare 6 dager er taket lektet og huset er tett. De neste dagene går med til innsetting av dører og vinduer og ferdiggjøring av alle utvendige detaljer.

DAG 7: KLART FOR INNREDNING

Dag 7:
Klart for innredning

Avhengig av størrelse og kompleksitet leverer vi et fullt ferdig hus på bare 2-4 uker, og de innvendige arbeidene kan starte.