Riktig finansiering kan sikre deg drømmehjemmet

De færreste kan finansiere sin bolig bare med egen kapital. Boligfinansiering kan virke overveldende å sette seg inn i, spesielt for førstegangskjøpere av bolig. Vi har derfor valgt å tilby våre kunder en tilrettelagt bistand for å komme gjennom hele låneprosessen. Dette er basert på Husbankens låneprodukter.