ABChus med sterk vekst i et utfordrende år

image

Mens bransjen hadde 2% vekst, leverte ferdighusprodusenten ABChus en salgsøkning på 27,5% i 2021. Mye av forklaringen på suksessen ligger i et økt behov for forutsigbare og trygge konsepter i en ellers usikker tid, mener selskapet.

ABChus solgte i 2021 boliger og hytter for til sammen nesten 583 millioner kroner. Salget året før landet på drøyt 458 millioner. Samtidig var det ifølge Prognosesenteret en markedsvekst på 2 % i samme periode.

─ Å slå markedet på denne måten er en fin bekreftelse på at våre boligkonsulenter har gjort mye riktig, og de har lykkes med å formidle konseptet vårt til boligkjøperne. Mye tyder på at markedet vil få en mer positiv utvikling i år, og vi er nå  godt posisjonert for å ta ut betydelig mer av potensialet vårt, sier Dagfinn Lindberg, administrerende direktør i ABChus.

I fjor satte vi opp 172 boliger i Norge. Målet er å levere 210 ferdighus i år, forteller salgssjef Per Morten Døhl Petersen.

Husmodellen Nelly er på salgstoppen

Husmodellen Nelly er en av våre bestselgere. Det er arealeffektiv bolig på 167,7 kvadratmeter som har full takhøyde i begge etasjer. 35 av de 172 boligene vi solgte i fjor, var nettopp modellen Nelly.

Fasade illustrasjon Nelly front

Utfordrende marked

Usikkerhet preget markedet i 2021, og også hverdagen til norske boligkjøpere. Kraftig indeksøkning fra mars til september, økte strømpriser og varsling om økt boligrente kom på toppen av usikkerheten pandemien medførte.

─ Beslutningen om å bygge nytt hus satt nok lenger inne i 2021 enn tidligere. Flere faktorer pekte i retning av en trangere personlig økonomi, og mange har nok valgt å sitte på gjerdet. At stadig flere velger våre løsninger betyr ikke bare at vi har et attraktivt konsept, men også at vi øker markedsandelen vår, sier salgssjef Per Morten Døhl Petersen.

Forutsigbarhet og trygghet viktigere

ABChus tilbyr til sammen 36 ulike hus- og hyttemodeller til faste priser, med alt kundene trenger inkludert. Standardisering bidrar til at boligene kan bygges raskt, og i praksis at et hus kan være innflyttingsklart i løpet av 4-6 måneder. Konseptet og standardiseringen er viktig får å kunne levere høy kvalitet til attraktiv pris.

─ I usikre tider blir trygghet og forutsigbarhet viktigere for huskjøperne. Vårt konsept har høy transparens med tanke på pris og kvalitet, med tydelige beskrivelser av kvaliteten kunden får for prisen. Den korte byggetiden forsterker også opplevelsen av forutsigbarhet og reduserer frykten for overraskelser underveis, avslutter Lindberg.

Daglig leder i ABChus Dagfinn Lindberg

Om ABChus

ABChus er en norsk bolighusleverandør, som siden oppstarten i 2000 har levert mer enn 5000 enheter til det norske markedet. Selskapet har hovedkontor i Ski i Viken, omsetter årlig for mer enn 500 millioner kroner, og sysselsetter 200 egne ansatte og ca 4-500 mennesker totalt i produksjon av sine boliger. Selskapet leverer årlig fra 2-300 ferdighus, fra Agder i sør til Trøndelag i nord.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Dagfinn Lindberg, adm dir i ABChus AS
Epost:
dagfinn.lindberg@abchus.no eller tlf. 990 91 212

Per Morten Døhl Petersen, salgssjef ABChus AS
E-post:
per.dohl.petersen@abchus.no eller tlf. 906 42 742

Boligkonsulenter Follo

Les huskatalogen vår digitalt eller bestill den hjem GRATIS i posten. Ta gjerne en titt hjemmesiden hvor du kan se våre husmodeller og hyttemodeller.

Følg gjerne ABChus på Facebook og Instagram for mer inspirasjon.

Populære tema

Populære tema
Bygge husHytteMest lest
Huskatalogen 2022_2023

Bygge FERDIGHUS? Våre ferdighus er nøkkelferdig og du kan flytte rett inn!

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se mange unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Hurtignavigering