Ferdighuset Emilie fra ABChus med solceller
Ferdighuset Emilie fra ABChus med solceller

Våre bærekraftsmål

Vi er stolte av å være engasjert i arbeidet med FNs bærekraftsmål, da vi tror på viktigheten av å bidra til en bedre og mer bærekraftig verden. Ved å integrere prinsippene i bærekraftsmålene i vår bedriftsstrategi, tar vi aktivt ansvar for å påvirke positiv forandring på flere områder.

ABChus fokuserer på FNs bærekraftsmål 5
ABChus fokuserer på FNs bærekraftsmål 7
ABChus fokuserer på FNs bærekraftsmål 8
ABChus fokuserer på FNs bærekraftsmål 11
ABChus fokuserer på FNs bærekraftsmål 12
ABChus fokuserer på FNs bærekraftsmål 13
ABChus fokuserer på FNs bærekraftsmål 17
image

Delmål 5: Likestilling mellom kjønnene

Delmål 5 skal alltid være et fokusområde i ABChus...
... vi vil arbeide bevisst for at kvinner skal ha en sentral plass i alle deler av vår organisasjon. Vi vil ha en null visjon for diskriminering av noen art.

Vi er stolte av at vi i dag har en stor kvinneandel i alle våre virksomhetsområder.

Delmål 7: Ren energi til alle

FNs bærekraftsmål nr. 7 har en sentral plass i vår strategi:
Våre boliger vil i de kommende årene tilrettelegges for implementering av solcelleanlegg, og vil kobles opp i vår smarthus-løsning.

Vi har en målsetning om at ABChus vil levere boliger med ferdig prosjekterte løsninger til konkurransedyktige priser.

Delmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

ABChus vil arbeide for at alle våre ansatte, underleverandører...
... og samarbeidspartnere har anstendige arbeidsavtaler og arbeidsvilkår. Selskapet vil implementere rutiner for overvåking av dette.

ABChus vil arbeide for at selskapet vil kunne holde våre ansatte i arbeid, og tenke langsiktig i vår strategi slik at ansatte opplever at de har en trygg arbeidsplass.

Delmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi vil gjennom leveranse av våre boliger bidra til å styrke ...
... lokalsamfunnets evne til å leve bærekraftig. Vi tror at næringslivet må bidra til langsiktige løsninger som kan skape varige endringer i hvordan vi lever.

Med rett styring av teknologien i våre hus, kan hver enkelt boligkunde oppnå de personlige bærekraftsmålene, gjennom bruk av smarthusappen knyttet til husets energikilder.

Vi vil fokusere på bærekraftige løsninger i hverdagen knyttet til hvordan vi behandler avfall fra våre byggeplasser og kontorbygg.

Der det er mulig vil vi ta i bruk ren energi, på våre byggeplasser så vel som i våre næringsbygg.

Delmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Våre boliger produseres i fabrikk, som fører til at vi minimerer avfall på våre byggeplasser...
Vi oppnår også en mye lavere svinnprosent ved bruk av godt prosjektert underlag.

Alle våre boliger prosjekteres med fokus på minimalt forbruk av materialer, og ved gjentakelses effekt av standardiserte løsninger, optimaliseres forbruket av alle bygningsdeler i boligene våre.

Med smarthusteknologien vi leverer som standard senker vi også husets forbruk av energi.

Vi vil i fremtiden fortsette å fokusere på produksjonsoptimalisering for å bidra til å fremme delmål 12.

Delmål 13: Stoppe klimaendringene

Vi vil formidle og implementere våre bærekraftsmål i bedriften...
... slik at vi oppnår den umiddelbare responsen fra den enkeltes handlinger i den daglige gjennomføringen av våre arbeidsoppgaver.

Vi vil ved innføring av solcelleløsninger til alle våre boliger, bidra til omgående respons for å motarbeide klimaendringer.

Delmål 17: Samarbeid for å nå målene

ABChus vil samarbeide med alle relevante aktører i bransjen...
... for å fremme en bærekraftig utvikling. En av de viktigste aktørene for oss vil være et fortsatt tett samarbeid gjennom deltagelse i boligprodusentenes forening, noe vi vil gjøre i fremtiden også.

Vi tror at vi må stå sammen, og sammen kan vi gjøre en forskjell, sammen finner vi de gode løsningene.

Videre tror vi på den enkeltes bedrifts personlige engasjement, og det enkelte individs handlinger.

Først når det blir en kultur å tenke miljø og bærekraft vil resultatene gi store måloppnåelser. 

ABChus fokuserer på FNs bærekraftsmål 5

Delmål 5

Vi vil arbeide bevisst for at kvinner skal ha en sentral plass i alle deler av vår organisasjon. Vi vil ha en null visjon for diskriminering av noen art.
Vi er stolte av at vi i dag har en stor kvinneandel i alle våre virksomhetsområder.

ABChus fokuserer på FNs bærekraftsmål 7

Delmål 7

Våre boliger vil i de kommende årene tilrettelegges for implementering av solcelleanlegg, og vil kobles opp i vår smarthus-løsning.

ABChus fokuserer på FNs bærekraftsmål 8

Delmål 8

Alle våre ansatte, underleverandører og samarbeidspartnere skal ha anstendige arbeidsavtaler og arbeidsvilkår. Selskapet vil implementere rutiner for overvåking av dette.
Vi vil arbeide for at ansatte opplever at de har en trygg arbeidsplass.

ABChus fokuserer på FNs bærekraftsmål 11

Delmål 11

Gjennom våre boliger bidrar vi til lokalsamfunnets bærekraftige utvikling og tror på næringslivets rolle i å skape varige endringer. Vårt fokus er å hjelpe kundene med å oppnå personlige bærekraftsmål ved å utnytte smart teknologi og bærekraftige praksiser, inkludert håndtering av avfall og bruk av ren energi på byggeplasser og i næringsbygg.

ABChus fokuserer på FNs bærekraftsmål 12

Delmål 12

Våre fabrikkproduserte boliger reduserer avfall på byggeplasser og oppnår lav svinnprosent med godt prosjektert underlag. Vi fokuserer på minimalt forbruk av materialer gjennom standardiserte løsninger, samtidig som vår smarthusteknologi senker energiforbruket. Videre vil vi fortsette å optimalisere produksjonen for å støtte delmål 12 for bærekraft.

ABChus fokuserer på FNs bærekraftsmål 13

Delmål 13

Vi vil formidle og implementere våre bærekraftsmål i bedriften, slik at vi oppnår den umiddelbare responsen fra den enkeltes handlinger i den daglige gjennomføringen av våre arbeidsoppgaver.
Vi vil ved innføring av solcelleløsninger til alle våre boliger, bidra til omgående respons for å motarbeide klimaendringer.

ABChus fokuserer på FNs bærekraftsmål 17

Delmål 17

ABChus samarbeider med relevante bransjeaktører for å fremme bærekraftig utvikling, med spesielt fokus på deltakelse i boligprodusentenes forening. Vi tror på styrken i samarbeid og at enkeltindividets engasjement og handlinger er avgjørende for å skape en kultur som prioriterer miljø og bærekraft, og dermed oppnå store resultater.

Meld meg på nyhetsbrev!

Gjør som 10.000 andre personer i jakt på sitt nye drømmehus. Få nyheter direkte i innboksen.