Velkommen til vår kundeklubb! Dette medlemskapet er for deg som har planer om å bygge egen bolig, eller som drømmer om bolig en gang i fremtiden.

Som klubbmedlem vil du nyte godt av en rekke fordeler, aktiviteter, inspirasjon og tilbud. Vi ønsker å ta ekstra godt vare på deg, og for å gjøre dette trenger vi litt informasjon om deg. Du kan lese om medlemsvilkårene under, og om hvordan vi behandler dine personopplysninger på vår hjemmeside. Ved å registrere deg som medlem samtykker du til vilkårene i denne avtalen.

1 Medlemskap og fordeler

1.1   Medlemskap

Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Fordeler medlemskapet gir kan ikke overdras eller arves av andre. For å bli medlem må du registrere deg med navn, postnummer, mobilnummer og gyldig e-postadresse. Du er ansvarlig for at opplysningene du gir om deg selv er korrekte og oppdaterte. For å bli medlem av ABChus kundeklubb, må du godta disse medlemsvilkårene, samt å motta nyhetsbrev fra ABChus på e-post.

1.2   Tilbud og utsendelser

Ved å melde deg inn i ABChus kundeklubb vil du bli bedt om å samtykke til at ABChus kan sende deg informasjon om fordeler, tilbud, råd, inspirasjon og annen relevant direkte markedsføring. Å samtykke til kommunikasjon på e-post er en forutsetning for å være medlem i kundeklubben, siden kommunikasjonen med medlemmer er selve formålet med kundeklubben. Hvordan du melder deg av kommunikasjon på e-post vil til enhver tid komme tydelig frem på e-post du mottar fra oss. Dersom du melder deg av å motta nyhetsbrev fra oss på e-post, regnes også dette som en utmelding av kundeklubben.

2      Avtalens varighet og endringer i vilkårene

2.1 Avtalens varighet

Vilkårene er fra 10. juni 2019 og gjelder fra den dagen du har registrert deg som medlem eller aksepterte disse vilkårene, og erstatter eventuelle tidligere vilkår for ditt medlemskap i ABChus kundeklubb. Avtalen om medlemskap i ABChus kundeklubb gjelder inntil den sies opp. Du kan når som helst si opp avtalen ved å sende en e-post til kundeklubb@abchus.no med «Utmelding ABChus kundeklubb» i emnefeltet eller melde deg av nyhetsbrevet. All informasjon vi har om deg vil da slettes eller anonymiseres innen rimelig tid, og senest innen de gjeldene lovkrav.

Vi har rett til å endre vilkårene i avtalen. Dersom vi foretar større endringer som har betydning for deg, vil vi informere deg med 30 dagers varsel om disse slik at du får mulighet til å akseptere de nye vilkårene. Dette kan for eksempel være endringer som omhandler behandling av dine personopplysninger til et nytt formål. Dersom du ikke ønsker å akseptere de nye vilkårene kan du når som helst si opp avtalen på samme måte som nevnt ovenfor. Oppdaterte vilkår vil til enhver tid være tilgjengelig på ABChus sin nettside.

Vi forbeholder oss retten til å avvikle eller erstatte ABChus kundeklubb med 30 dagers varsel. Vi kan si opp avtalen din med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller bryter dine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

3 Personvern

Vi tar ditt personvern på alvor, og vi garanterer deg at dine opplysninger kun vil bli lagret og brukt i forbindelse med ABChus kundeklubb.

For å bli medlem i ABChus kundeklubb må du samtykke til at vi registrerer og behandler personopplysninger om deg, din aktivitet og øvrig informasjon relatert til ditt medlemskap. Vi er ansvarlige for lagring og annen behandling av dine personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og tilpasse kommunikasjonen med deg, for å gi deg en best mulig opplevelse.

Dersom du har spørsmål, ønsker innsyn i dine personopplysninger vi har om deg, eller ønsker disse rettet eller slettet, kan du når som helst ta kontakt med oss. Du kan også lese vår fullstendige personvernerklæring på abchus.no/personvernerklæring .

4 Tvister og lovvalg

Denne avtalen reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Ved eventuelle tvister vedrørende tolkninger av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

5 Kontakt oss

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål. Vår kontaktinformasjon er:

Post: ABChus AS v/ABChus kundeklubb, Haugenveien 5, 1400 Ski.

Telefon: 47 47 15 50

E-post: kundeklubb@abchus.no