Slik bygger du ditt drømmehjem til en fast pris

image

Arkitekttegnet hus eller ferdighus – hva er best? Og hva koster det å bygge hus? Prisen avhenger av tomt, grunnarbeid og materialer. Her får du nyttig informasjon knyttet til det å bygge bolig, samt tips til hustyper og husleverandører – egentlig alt om husbygging.

Av: Chili Media

Hvorfor bygge hus? Å bygge eget hus har mange fordeler. Det er en god investering og gir god forutsigbarhet da du vet hva du får.

Når du bygger en ny bolig, kan du bestemme mye selv; alt fra planløsning, stil, design og materialer. I tillegg er boligkvaliteten høy, ettersom alt i bygget er etter siste tekniske standard. Det å bygge et stort hus med eksempelvis fem soverom vil naturligvis kreve mer tid, penger og planlegging enn å bygge et lite hus – noen velger kanskje derfor å bygge på huset i stedet?

Mulighetene er mange, så her er alt du trenger å vite om husbygging og prosessen rundt.  

Bygge hus – steg for steg

Å bygge hus er en drøm for mange. Men prosessen kan være tidkrevende, og en må ha satt seg et klart ønske, en fremdriftsplan og ha god forståelse for pris og omkostninger før du setter i gang med byggearbeidet.

Her må en også tenke på alle involverte parter – alt fra byggledere til arkitekter, hvilke søknader som trenger godkjenning og hvordan en skal gå frem for å bygge et nytt hus.

Arkitekttegnet hus vs. ferdighus

Skal du bygge hus selv eller gå for et ferdighus? Det er mye å tenke på når en skal planlegge en ny bolig, det være seg om du kjøper et flunkende nytt ferdighus, eller ønsker å bygge en bolig helt selv.

Velger du en arkitekttegnet bolig vil det bli unikt designet av en arkitekt, og du vil kunne få et særegent hus tilpasset dine behov og ønsker. Arkitekten har brukt god tid på å sette seg inn i hvilke behov du har, og har i forkant sett på hvordan huset skal ligge på tomten. Samtidig vil det kreve at du som beboer har god og tett dialog med arkitekten hele veien for å sikre deg at ting går som de skal og at dine behov og krav blir oppfylt. Velger du et arkitekttegnet hus må du også ta høyde for økte kostnader og at det kan komme endringer underveis.

Selv om kategoriene arkitekttegnet hus og ferdighus fremstår som nokså ulike kategorier, er det dyktige arkitekter involvert hele veien også når en skal bygge ferdighus. ABChus sine boliger er nøye utarbeidet av våre dyktige og kreative arkitekter, i tett samarbeid med teknisk avdeling, der arkitektur og planløsning er basert på tidligere kunders drømmehus.

Om du ikke har valgt arkitekt til huset ditt enda, bruk god tid på research slik at du vet at arkitekten har god erfaring med lignende prosjekter, og dersom mulig, oppsøk gjerne boliger som arkitekten har jobbet med tidligere. Gjør også undersøkelser på nettet i henhold til hvilken hustype du ønsker deg.

Ferdighus – billig, raskt og enklere

Går du for et ferdighus, vil din leverandør ta seg av store deler av byggeprosessen, og du kan i større grad lene deg tilbake og komme til et nøkkelferdig hus. Dessuten vil det være mye billigere å gå for et ferdighus da du slipper kostnader knyttet til arkitekt og prosjektering. Kostnader knyttet til dette ligger på mellom fem og ti prosent av byggekostnadene for hele prosjektet.

Totalprisen er også ofte gitt på forhånd for ferdighus. Ønsker du en rask, forutsigbar og rimelig byggeprosess, er det klare fordeler ved å velge et ferdighus, der leverandør tar seg av store deler av byggeprosessen. Alt er nøye kalkulert og planlagt, og du kan som regel komme til dekket bord og få nøkkelen til en nøkkelferdig bolig.

Valg av tomt, grunnarbeid på tomt og planlegging av huset er også elementer du må tenke på, deretter må du se på planløsning, stilen på huset, størrelse og hvilke tilvalg du ønsker. Hus med garasje eller hus med sokkelleilighet?

Skal du bygge hus selv må du også sette deg inn i reguleringsplaner og byggeforskrifter, samt utarbeide en byggesøknad som kommunen må godkjenne. En må ta stilling til om det skal bygges et lite hus eller stort hus, og hvilken hustypene skal du gå for? Det er mye å tenke på når man skal sette i gang med husbygging. La oss først se på valg av tomt.

Ferdighusmodellen Nelly C fasade front

Valg av tomt

Har du ikke tomt? Vi har tidligere skrevet en artikkel som samler gode tips til hvordan man går frem for å finne riktig tomt, samt finne en tomt som er klargjort for bygging. Prisen på en tomt kan variere like mye som prisen på et hus, da det er flere faktorer som påvirker tomtepris.

Beliggenhet, solforhold, nærhet til servicetilbud, nærhet til sjøen, nærhet til skogen – eller kanskje ønsker du å bygge et hus i Oslo? Det er viktig å tenke på hvilke faktorer som er viktig for deg, slik at du finner en passende tomt til huset.

På Finn.no finner du tomer i prisklassen 2.000000-4.000000 kroner. Disse tomtene ligger som oftest i attraktive områder der byggeprosessen kan settes i gang relativt raskt. Det er imidlertid flere måter du kan kjøpe tomt på, en av dem er å kjøpe av kommunen. Da kan du ta direkte kontakt med din kommune for å få informasjon om hva som er tilgjengelig.

Skal du bygge hus på egen tomt, må du undersøke reglene for fradeling av tomt i det aktuelle området, samt reguleringsplaner og byggeforskrifter.

Festetomt vs. privattomt

En kan også velge å kjøpe en festetomt, en tomt du da leier fra en grunneier. Da betaler du årlig inn en sum etter at du har kjøpt av tomten. Dette er en fin måte å starte boligdrømmen på uten å blakke deg fullstendig.

Dette skal dog ikke forveksles med et typisk leieforhold. Her har du fri rådighet til å gjøre det du vil på tomten, kontra begrensningen du må normalt må forholde deg til ved et vanlig leieforhold.

Ta gjerne kontakt med ABChus før du velger en festetomt, da du kan få gode råd om prosessen. En siste mulighet er å kjøpe tomt privat. Finn.no har en rekke tomter til salgs, men husk at du må selv undersøke vann-, avløps- og strømnett ved tomten. Dersom tomten ikke er «koblet på» disse nettene, vil du selv måtte betale for det.

Hva koster grunnarbeid på tomt?

Byggeleder Saulius

Når tomten er kjøpt og du skal begynne med selve byggingen, må tomten planeres og opparbeides. Grunnarbeidet står dermed sentralt i alle boligprosjekter, og dette skal gjennomføres ut ifra de tegningene som arkitekt eller husleverandør har laget for tomten.

Grunnarbeidet på en skrå tomt vil kreve mer jobb, samt kreve flere godkjenninger fra kommunen, så her er det viktig at du har god kommunikasjon med byggeleder eller din husleverandør.

Daglig jobber de tekniske tegnerne i ABChus med å tegne inn boliger og tilpasse dem, og de har generelt gode innspill og råd å komme med. Må du sprenge på tomten vil prisen på grunnarbeid og planering av tomt kunne ligge på mellom 500.000 til 700.000 kroner, men du kan redusere prisen på grunnarbeidet ved å tilpasse boligen etter terrenget så langt det lar seg gjøre. En annen kostnad du sparer ved å velge ABChus, er kostnaden for grunnmur. Dette er inkludert i prisen for ABChus sine boliger, en kostnad som ofte kan ligge på mellom 200.000 og 300.000. Allerede her har du spart et stort beløp ved å velge ABChus sine ferdighus.

Ferdighuset Aurora tilpasset skråtomt fra ABChus

Planlegging av huset

Når du skal planlegge selve husbyggingen må du først vite hvor stort hus du skal bygge og hva slags hustype du skal gå for. Hvordan skal planløsningen være og skal du bygge et hus med utleiedel eller hus med garasje? Og skal du gå for en åpen planløsning med færre vegger og åpen løsning mellom stuen og kjøkken, eller det motsatte, med lukket areal der du deler inn huset i mindre seksjoner og flere rom?

Når du skal velge planløsning er det viktig å tenke på tilpasningen av ferdighuset. Behovene endrer seg med årene, og derfor må du også tenke på fleksibiliteten på huset. Det skal også være enkelt å bevege seg fra rom til rom, og du bør tenkte på praktiske løsninger for oppbevaring, som for eksempel bra utnyttelse av skrå vegger og integrerte skap.

Det kan være lurt å ta utgangspunkt i en behovsanalyse der dere besvarer noen spørsmål:

 • Hvilken type familie er dere?
 • Har dere små, store eller ingen barn?
 • Hvilke rom er viktigst for dere?
 • Hvilke daglige aktiviteter ønsker dere å prioritere?
 • Hva ønsker dere å prioritere mest?
 • Hvilke generelle behov har dere?
 • Hvilke individuelle behov har dere?

Planløsningen i ABChus sine boliger er nøye utarbeidet av våre arkitekter og tekniske tegnere, og basert på undersøkelser i markedet og med våre tidligere kunder.

Synes du det er vanskelig å lese plantegninger? Se vår guide til å lese plantegninger her.

Reguleringsplaner og byggeforskrifter

For å bygge et hus, må huset samsvare med områdeplanen som kommunen har bestemt, nærmere kalt en reguleringsplan. Dette er viktig for å følge byggeforskrifter i området, og for kommunens helhetlige plan.

ABChus signer byggesaker

Planen forteller deg hvilke krav som stilles til huset, og inneholder blant annet et kart over det gjeldende området for bygging, samt reguleringsbestemmelser. I reguleringsplanens kart vil du se ulike fargekoder som angir områder til bygging. Fargen gul angir boligbebyggelse, mens grønne områder er ofte avsatt til landbruk, friluft og natur. Her kan det være vanskelig å få byggetillatelse og godkjenning fra kommunen.

I reguleringsbestemmelsene vil du også finne informasjon knyttet til utnyttelsesgraden på tomten, bestemmelser rundt avkjørsler fra offentlig vei, samt tillatt byggehøyde og ulike typer bygg. Dette har betydning for hva slags hus du kan bygge på en tomt.

Hvordan finansiere husbyggingen?

Før du setter i gang med byggingen av ditt nye hus, må du finne ut hvilken type finansieringsmodell du skal gå for og hvor mye du kan få i boliglån. Og hvilket lån skal du gå for – byggelån, boliglån eller startlån?

Når du skal bygge boligen kan du ta opp byggelån. Det er en kreditt du tar opp som vil dekke kostander av blant annet pågående arbeid og materialer. Her betaler du renter ut ifra byggelånsrammen som har du har satt deg i perioden.

Du oppretter en byggelånskonto der du sender regninger og fakturaer til banken din, som da vil godkjenne regninger før de belastes fra din byggelånskonto.

Det er viktig å vite at et byggelån har høyere rente enn et boliglån, derimot vil dette kunne variere fra ulike banker. Kontakt flere banker slik at de kan gi deg et pristilbud som du kan sammenligne, og deretter finne ut hva som er det beste byggelånet for deg.

Husbanken

Flere av ferdighusene til ABChus tilfredsstiller også Husbanken sine krav til finansiering.

Forutsetningen for å bygge hus med lån i Husbanken er at du planlegger for en bolig av høy kvalitet, med universell utforming, tilgjengelighet i fokus, samt miljøvennlige løsninger. Som hovedregel skal ikke boligen overstige 200 kvadratmeter i bruksareal (BRA).

Våre boligkonsulenter hjelper deg gjerne med veiledning i henhold til finansiering, også når det gjelder lån i Husbanken. Faktisk har vi en dedikert Husbank-spesialist i finansieringsavdelingen.

Hva koster det å bygge et hus?

Hvordan skal du finansiere byggingen og hva koster det å bygge et hus?

Hva det koster å bygge et nytt hus avhenger av huset du skal bygge, tomten du skal bygge på og øvrige behov, som kostnader for arkitekt, håndverkere, byggeleder og materialer.

Pris kan variere stort om du velger å bygge huset selv fremfor om du kjøper et ferdighus. ABChus har derimot en nøkkelferdig prisliste og et stort utvalg av hustyper tilpasset ulike tomter – liten tomt, skrå tomt, smal tomt eller flat tomt.

Prisen på et ferdighus avhenger av flere faktorer. Alt fra håndverkere til valg av materiale, hustype, endringer på planløsning, tomt, standard på huset, tilvalg, størrelser og geografisk område, for å nevne noe.

Prisen per kvadratmeter ligger med ABChus på mellom 22.000 kroner og 30.000 kroner ink mva. Til sammenligning er den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for nybygg i Norge, på 33.000 kroner per kvadratmeter, ifølge Boligfiks.no. Ønsker du en billig enebolig, er det altså mye å spare på å velge ferdighus.   

Planlegging av byggeprosjekt

Priser på byggematerialer

Skal du bygge bolig, er det lurt å sette deg inn i priser på byggematerialer. Fra slutten av 2020 og til slutten av 2021 steg prisen på byggematerialer i Norge fra 3,9 prosent til 28 prosent (Statistisk Sentralbyrå). En økning på hele 24,1 prosent, som utgjør store forskjeller når du skal bygge bolig.

Et priseksempel: Mens innkjøp av byggematerialer i slutten av 2020 ville kostet 1 000 000 kroner, ville de samme byggematerialene i slutten av 2021 kostet 1 241 000 kroner.

Prisen på byggematerialer har heldigvis stabilisert seg mye siden den gang, men det er en god idé å ha et forhold til dette før du setter i gang med ditt byggeprosjekt.

Øvrige kostnader knyttet til prosjektet

Ferdighuset Perle eksteriør front sort og brun

Ved bygging av hus eller ved å bygge et arkitekttegnet hus, vil det dukke opp uforutsette kostnader knyttet til boligprosjektet. Oftest dreier det seg om økte priser på byggemateriale eller prisen for håndverksarbeiderne som jobber på huset ditt, eventuelt søknader og godkjenninger som må på plass. Bygger du et ferdighus med ABChus, vil du derimot ha større kontroll over prisestimatet, og du vil ikke støte på like mange overraskende utgifter.

Hva er inkludert i nøkkelferdige hus?

Kjøper du et nøkkelferdig hus fra ABChus, får du enkelt oversikt over alt som er inkludert i fastprisen. Det gjelder blant annet:

 • Komplett kjøkken fra Drømmekjøkkenet
 • Hvitevarer fra Siemens
 • Trapp fra Trapperingen
 • Smarthus; styr lys, varme, ventilasjon og ytterdøren via smarthusappen
 • Flislagte bad – varmekabler på baderom og entré
 • Malte gipsvegger med listefritt i himlingen
 • Parkett i begge etasjer
 • Teknisk enhet fra Kardia; alt det tekniske til huset er samlet i ett skap med hvite, slette skyvedører
 • Støpt plate / grunnmur
 • 1-trinns byggesak
Kjøkken i husmodellen Emilie med fronter i bistro finer brunbeis og kompositt benkeplate Coral Clay

Byggestart og fremdriftsplan

Når du skal bygge hus, er det viktig å ha en realistisk tilnærming til tidsaspekt. Har du bestemt deg for å bygge hus, kan du for eksempel ikke forvente at byggestart igangsettes uken etter. Enten du skal bygge selv eller med en husprodusent, må det gjennomføres tomtebefaring og det skal planlegges i henhold til reguleringsplaner og byggeforskrifter. Når tegningene først er utarbeidet, skal det sendes søknader som også kan ta tid å få svar på.

Det er likevel viktig å ha en fremdriftsplan som er godt innarbeidet blant sentrale aktører involvert i prosjektet. Et byggeprosjekt er høyst avhengig av logistikk, og fremdriftsplanen sikrer en logisk rekkefølge av arbeidene som skal gjennomføres og når de ulike aktørene skal på plass. Fremdriftsplanen tar som oftest for seg følgende elementer:

 • Planlegging
 • Prosjektering
 • Grunnarbeid
 • Grunnmur
 • Reisverk
 • Tett hus
 • Innvendig arbeid
 • Forbefaring
 • Overlevering

Bygger du med en husprodusent, vil dette ordnes for deg, og fremdriftsplanen gir deg snarere oversikt over hvilke oppgaver som gjennomføres når (og når det blir ekstra spennende å møte opp på byggeplassen for å se fremgangen).

Valg av entreprenører

Entreprenøren er personen eller firmaet som gjennomfører selve byggeprosjektet, og det finnes mange aktører på markedet. Det er viktig å undersøke at det er en seriøs aktør, som kan vise til tidligere, vellykkede prosjekter.

Enten du skal bygge hus selv, eller skal bygge ved hjelp av et husbyggerfirma, så vil en dyktig entreprenør sørge for en sømløs prosess. Når du bygger hus selv, er det opp til deg å gjøre undersøkelser og finne en kompetent entreprenør.

Skal du bygge et ferdighus vil dette ordnes av husleverandøren du har valgt. I de fleste tilfeller har husbyggerfirmaet samarbeidet med entreprenøren mange ganger tidligere, og vet at de vil gjøre en ordentlig jobb.

ABChus samarbeider tett med Viken Entreprenører – Det er dyktige og erfarne aktører som kan vise til solide resultater og leveranser av høy kvalitet over mange år.

Prosjektdokumentasjon

Prosjektdokumentasjon er blitt desto viktigere etter endringene i avhendingsloven som ble gjeldende fra 1. januar 2022. Endringen i reglene betyr rett og slett at alt av håndsverkstjenester som er gjennomført i boligen skal være dokumentert og signert av vedkommende og firmaet som har gjennomført dem.

Hensikten er at boligen i fremtiden, og ved videre salg, ikke skal ha skjulte feil og mangler, som er en fordel for både kjøper og selger. Det er også viktig for å dokumentere arbeid som er gjennomført overfor forsikringsselskapet hvis en uønsket situasjon skulle oppstå.

ABChus samler alt av dokumentasjon du som boligeier trenger gjennom hele prosjektet. Ved overlevering får du login til Boligmappen.no der du finner alt av nødvendig informasjon om ferdighuset, også kalt FDV-informasjon, samt oversikt over fargekodene som er brukt, kjøkkeninnredning og gulvleverandører.

Kontrakt og avtaler

En standard kontrakt for husbygging inneholder ferdigstillelsesdato, dagmulkt ved eventuelle forsinkelser – det vil si en avtale om et daglig beløp som skal betales hver dag frem til overtakelse, totalpris, hvordan oppgjøret skal gjennomføres, sikkerhetstillatelse fra entreprenør, entreprenørens forsikring for bygg og materialer, eventuelt tilleggsarbeid, egenarbeid og forbehold.

Husbank finansiering

Kvalitetssikring og tilsyn

I en byggeprosess med ABChus vil det gjennomføres kvalitetskontroll og tilsyn underveis i hele prosessen for å sikre at alt som gjennomføres i boligen er i henhold til gjeldende standard og regelverk. Er det noe som ikke er det, vil det raskt rettes opp før byggeprosjektet fortsetter.

I boligmappen har du oversikt over alt som er gjennomført i byggeprosjektet. Her kan du også legge til annen dokumentasjon og arbeid som utføres i ettertid.

Ved overtakelse vil byggleder ta deg gjennom hele boligen både utvendig og innvendig, og sjekke at alt er som avtalt. Underveis i prosessen blir det ført en protokoll som mot slutten blir signert av begge parter.

Ett år etter overtakelse blir det gjennomført en ettårsbefaring. På ettårsbefaringer blir det tatt en ny runde av huset, hvor det er mulighet for å rette opp eventuelle kosmetiske endringer.

Det er uansett stor trygghet ved å bygge et nytt hus. Du har alltid fem års reklamasjonsrett etter overtakelse. Skulle det skje en lekkasje eller annet, kan du være trygg på at det raskt bli rettet opp.

Priser på våre ferdighus

Styring av kostnader og tidsplan

Kostnader og tidsplan er de to elementene som oftest sprekker når du skal bygge hus. Det er derfor viktig å ha en realistisk tilnærming og god oversikt gjennom hele prosjektet. Det viktigste stikkordet for suksess er uten tvil erfaring.

En erfaren boligbygger vet akkurat hvor lang tid de ulike prosessene tar, og har oversikt over kostnadene knyttet til dette. Det gjelder også ABChus. Med elementmetoden er prisen allerede avtalt med underleverandørene, og boligen kan raskt monteres på tomten.

For deg som kunde vil totalpris og ferdigstillelsesdato stå med to streker under svaret i kontrakten. Fastprisen skal alltid være som oppgitt, og byggeprosessen tar mellom 4-7 måneder, avhengig av størrelsen på boligen.

Valg av husleverandør

Ved valg av husleverandør, er det naturligvis viktig å finne et husbyggerfirma med boliger i den stilen du ønsker deg. Det er imidlertid like viktig å undersøke vilkårene deres for pris og tidsplan. I tillegg må du undersøke at husprodusenten er en seriøs aktør. Se opp for tidligere konkurser, og se hvilke erfaringer tidligere kunder har med dem.

ABChus som husprodusent

Med ABChus kan du være trygg på at alle våre ferdighus leveres til fastpris, og at prisene er både attraktive og konkurransedyktige i markedet. Ved hjelp av elementmetoden kan vi også bygge huset raskt. Les gjerne også erfaringene fra våre tidligere kunder her.

Tilpassede løsninger

Våre ferdighus er basert på hva våre tidligere kunder anser som et drømmehus. Likevel kan det være at du ønsker å gjøre egne tilpasninger. I vår tilvalgkatalog finner du rikelig med tilvalgskombinasjoner. Du kan også forhøre deg med våre boligrådgivere for eventuelle andre tilvalg.

Stue i Adele LUX

Oppsummering

Det er mye å ta hensyn til når du skal bygge hus, men vi kan garantere for at det er verdt det når du endelig er på plass i ditt splitter nye hus. Her er det viktigste du bør ta med deg:

 • Bygge hus selv eller ferdighus? Hvis du ikke har erfaring med boligbygging, er det klart fordeler ved å velge en husleverandør som kan hjelpe deg. Vær trygg på at du har valgt en seriøs aktør.
 • Budsjett: Lag et budsjett fra start som tar høyde for alle kostnader underveis, da slipper du overraskelser.
 • Planlegging: Å bygge hus krever god planlegging. Sett deg spesielt godt inn i reguleringsplaner og byggeforskrifter for området der tomten ligger.
 • Tidsplan: Det tar tid å bygge hus, men raskere hvis du velger et ferdighus. Det er fordi alle elementer først bygges på fabrikk og deretter raskt monteres på byggeplass.
 • Pris: Se til hva prisen du får oppgitt inkluderer. Mange opererer med fra-priser som for eksempel ikke inkluderer grunnmur.

Tips og råd for å bygge hus

Kjøkkenet i funkishuset Arwen

Hvis du er usikker på om du har tid eller råd til å bygge hus selv, er prefabrikkert hus/ferdighus et godt alternativ. ABChus sine ferdighus har høy ferdighetsgrad og en nøkkelferdig pris.

Det betyr at du får en komplett bolig, der hver eneste centimeter er nøye planlagt, til en fastsatt pris. Det er en av de viktigste fordelene ved å velge ferdighus. Ta gjerne kontakt med ditt lokale ABChus-kontor for veiledning når det gjelder boligbygging, og tips og råd knyttet til det å kjøpe ferdighus. Vi er her for å hjelpe deg!

Ofte stilte spørsmål

Hva er vanlige feil å unngå ved bygging av hus?

Å bygge hus på egenhånd kan ofte føre til at budsjettet lett sprekker da uante kostnader knyttet til husbyggingen ofte kan dukke opp. Derfor er det viktig at du sammen med bolighus-leverandøren, setter opp et realistisk budsjett og tar høyde for at det kan sprekk.

Med ABChus er alltid totalpris og ferdigstillelsesdato oppgitt med to streker under svaret i kontrakten.

Hva koster det å bygge hus?

Basert på prosjekter lagt ut på byggstart.no, vil bygging av enebolig ha en kvadratmeterpris på ca. 33.000 kroner. ABChus har imidlertid en nøkkelferdig prisliste og et bredt utvalg husmodeller som passer til ulike tomter – skrå tomt, flat tomt, liten tomt eller smal tomt. Prisen ligger på mellom 22.000 kroner og 30.000 kroner per kvadratmeter ink. mva

Hva koster materialer til et hus?

Materialer og andre produkter utgjør som regel rundt 40 prosent av totalprisen for et boligbyggeprosjekt.

Enebolig eller tomannsbolig?

Hvis en ser på helheten er det generelt billigere å bygge en tomannsbolig enn en enebolig. Prisen per boenhet er lavere, samtidig som kostnadene blir fordelt mellom partene. Du vil imidlertid bo tett på din nye nabo, og mange velger derfor å bygge en tomannsbolig med familie eller noen de kjenner godt.

Hva er fordeler og ulemper med å bygge et hus selv?

Bygger du selv får du det som du selv vil i henhold til planløsningen, utforming og design, men det vil også kreve mer av lommeboken. Kjøper du et ferdighus har du ikke like stor valgmulighet, men det vil være rimeligere og prosessen vil ta kortere tid.

Hvor lang tid tar det å bygge et hus?

Velger du et ferdighus fra ABChus tar selve byggingen av huset stort sett rundt 200 dager, velger du derimot å bygge selv, vil hele prosessen ta over ett år.

Forskjellige hus typer i Norge?

Det finnes flere ulike hustyper i Norge. De mest vanlige er funkishus, moderne hus, herskapelig hus, tradisjonelt hus, jugendhus, minihus, murhus og trehus.

Det finnes også et utvalg hustyper som er avgjørende for boforholdene, for eksempel hus med utleiedel, hus med praktikantdel, hus med utleieleilighet, hus med sokkelleilighet, samt tomannsbolig og flermannsbolig.

Bygge nytt hus eller kjøpe brukt?

Det er ikke uvanlig å oppdage mangler ved kjøp av en brukt – faktisk gjelder det hver fjerde boligkjøper. Ved å bygge et nytt hus er du garantert en bolig som er etter din smak, som passer tomten, som også dekker dine og familiens behov.

Les huskatalogen vår digitalt eller bestill den hjem GRATIS i posten. Ta gjerne en titt hjemmesiden hvor du kan se våre husmodeller.

Følg gjerne ABChus på Facebook og Instagram for mer inspirasjon.

Populære tema

Populære tema
Bygge husHytteMest lest
Huskatalogen 2022_2023

Bygge FERDIGHUS? Våre ferdighus er nøkkelferdig og du kan flytte rett inn!

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se mange unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Hurtignavigering