Egeninnsats i boligbygging: Halvparten av yngre og barnefamilier sier ‘JA’, ifølge vår nye undersøkelse

image

Vår ferske undersøkelse viser at nesten tre av fire nordmenn mener det er for dyrt å bygge bolig i Norge i dag. Og de oppgir høye byggekostnader er den viktigste årsaken.

I undersøkelsen vi har gjort i samarbeid med analysebyrået YouGov, svarer halvparten av de spurte at de ville foretrekke å eie enebolig. Samtidig svarer nesten tre av fire at de mener det er for dyrt å bygge bolig i Norge i dag.

Mer enn seks av ti oppgir høye byggekostnader som den viktigste grunnen, og mer enn fire av ti høye tomtepriser.

– Dagfinn Lindberg, kommenterer, "Den tradisjonelle norske boligmodellen" er under kraftig press, og den nåværende utviklingen vil føre til at færre nordmenn får muligheten til å spare i egen bolig. Høye byggekostnader og liten mulighet til egeninnsats, gjør det vanskelig for de fleste å realisere drømmen om eget hus. Hadde bankene regnet egeninnsats som en del av egenkapitalen som kreves, ville flere ha kunnet realisere boligdrømmen.

Husmodellen Emilie på Brødholt

Boligdrømmen må demokratiseres

Undersøkelsen viser at økonomi spiller en stor rolle når nordmenn drømmer om bolig. I undersøkelsen svarer nesten syv av ti blant de med høyest husstandsinntekt at de foretrekker å eie enebolig som i gruppen med lavest inntekt. Det er nesten dobbelt så mange som i gruppen med lavest inntekt. I denne gruppen er det tilsvarende dobbelt så mange som svarer at de foretrekker å eie leilighet, som i gruppen med høyest inntekt. 

– Det er en samfunnsutfordring at drømmen om eget hus i så stor grad er diktert av kapitalbehovet. For mange kan egeninnsats i stor grad erstatte manglende kapital. Problemet er imidlertid at det finnes få reelle alternativer for de som ønsker det i dagens marked, fortsetter Lindberg.

Behovet størst i etableringsfasen

I undersøkelsen får vi støtte for det vi hevder. Mer enn hver tredje av de spurte svarer at det i stor grad ville ha gjort det mer attraktivt å bygge ny bolig dersom det var enklere å legge inn egeninnsats som en del av egenkapitalen. 

I de yngste aldersgruppene og blant de med barn, er det nesten halvparten som svarer dette. 

Mens det er langt færre i de eldre gruppene som mener egeninnsats gjør boligbygging mer attraktivt.

– Det er jo særlig når man etablerer seg med familie at eneboligdrømmen er sterkest fordi behovet er størst. Samtidig er det mange i denne livsfasen at drømmen er lengst unna. Som bransje har vi et ansvar for å forsøke å finne løsninger på dette, sier Lindberg.

ABChus ferdighus byggeprosess

Vi utfordrer egen bransje med nytt konsept

Med bakgrunn i disse forholdene har vi i ABChus utviklet et nytt selvbyggerkonsept vi er først på markedet med i disse dager. Konseptet «ferdig utvendig» er et konsept hvor vi som produsent leverer boligen klar utvendig, og i tillegg med baderomskabin, moderne smarthusfunksjoner og tekniske løsninger. Resten kan du selv sørge for etter egen lommebok og i eget tempo.

– Vi vet et slik konsept har vært etterlengtet av mange. Særlig nå som vi står i en økonomisk krevende tid, vil egeninnsats som innskudd i egen bolig være avgjørende for at flere skal kunne realisere boligdrømmen. Fremover vil det være viktig å finne gode løsninger på dette, inkludert den finansielle delen. Egeninnsats bør kunne regnes som egenkapital, slik det ble praktisert tidligere. Her bør eksempelvis Husbanken være en pådriver, avslutter Lindberg.

Ferdig utvendig konsept fra ABChus

Les huskatalogen vår digitalt eller bestill den hjem GRATIS i posten. Ta gjerne en titt hjemmesiden hvor du kan se våre husmodeller og hyttemodeller.

Følg gjerne ABChus på Facebook og Instagram for mer inspirasjon.

Populære tema

Populære tema
Bygge husHytteMest lest
Huskatalogen 2022_2023

Bygge FERDIGHUS? Våre ferdighus er nøkkelferdig og du kan flytte rett inn!

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se mange unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Hurtignavigering