Byggematerialer og avgassing, noe å bekymre seg for?

image

Inneklima er en problemstilling som handler om mer enn ventilasjon og luftomskifting. Det handler faktisk også om hvilke materialer og produkter du i det hele tatt bruker i boligen.

I mange materialer og produkter er det nemlig brukt kjemiske stoffer som kan gå over i gassform og gjøre at inneluften blir forurenset. Avgassing er en prosess der disse kjemiske stoffene frigjøres i luften, og det er en viktig faktor å vurdere når man velger byggematerialer og produkter. 

Det kan blant annet omfatte følgende stoffer:

 • Kreftfremkallende forbindelser
 • Ammoniakk
 • Formaldehyd
 • Flyktige organiske forbindelser, en samlebetegnelse som omfatter blant annet løsemidler, bensin osv.

Avgassing kan påvirke luftkvaliteten innendørs og kan potensialt ha helseeffekter, spesielt i områder med dårlig ventilasjon. Det er derfor viktig å velge materialer og produkter som avgasser minimalt, spesielt i lukkede rom som boliger.

Kilde til avgassing

Det du kanskje er mest oppmerksom på er maling, lim, sparkel osv. ettersom det har vært mye snakk om dette i mange år. De fleste produsentene har da også laget produkter som gir lite eller ingen avgassing både under og etter bruk.

Du skal imidlertid også vite at produkter som gulvbelegg parkett, bygningsplater og interiørprodukter kan gi betydelige emisjoner av helseskadelige stoffer. Blant annet har bygningsplater som er sammensatt av flere ulike materialer vært et tema og mange har uttrykt bekymring for avgassing av formaldehyd fra disse. Dette problemet er imidlertid vesentlig redusert de siste årene.

Formaldehyd er en spesiell bekymring fordi det er en kjent kreftfremkallende forbindelse. Det er viktig å merke seg at selv om avgassing av formaldehyd fra bygningsplater har blitt redusert de siste årene, kan det fortsatt være en kilde til avgassing, spesielt i eldre bygninger.

Har du en vedovn som brenner dårlig kan det faktisk også bidra til avgassing av formaldehyd.

Mulige helseplager

Avgassing fra produkter gir ikke bare negative følger for inneklimaet som sådan, men kan også føre til helseplager. Ifølge Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) er det både risiko for at friske personer utvikler sykdommer som astma, allergi og ulike typer overfølsomhet, samt at de som allerede har disse sykdommene kan oppleve økte helseplager som følge av avgassingen.

Ifølge Norsk Helseinformatikk kan andre typer plager omfatte irritasjon av øyne, nese og svelg sammen med ubehagsfølelse, tåreflod, nysing, hosting, kvalme og pustevansker. Dette avhenger selvsagt av hvor mye gasser som pustes inn.

Disse symptomene kan variere i alvorlighetsgrad, fra mild irritasjon til alvorlige helseproblemer, avhengig av nivået av avgassing og varigheten av eksponeringen. For eksempel kan kortvarig eksponering for høye nivåer av avgassing føre til akutte symptomer som hodepine, svimmelhet og kvalme, mens langvarig eksponering for lavere nivåer av avgassing kan føre til kroniske helseproblemer som astma og allergier. Det er derfor viktig å ta avgassing på alvor og ta skritt for å minimere eksponeringen, spesielt i innendørs miljøer

Hvordan redusere avgassing: Sjekkliste

 • HMS-datablader/sikkerhetsdatablad og dokumentasjon på avgassing: For alle kjemiske byggeprodukter og byggematerialer som skal brukes, skal det foreligge HMS-datablader/sikkerhetsdatablad og dokumentasjon på avgassing. Dette er viktig fordi det gir deg informasjon om hvilke kjemiske stoffer produktet inneholder og hvor mye det kan avgasse. Det kan også gi deg informasjon om hvordan du kan håndtere produktet trygt for å minimere avgassing
 • Velg lav-avgassing alternativer for store overflater: Store overflater, som gulv og vegger, kan bidra betydelig til avgassing. Det bør være et mål å kun benytte produkter/materialer som kan dokumentere at de tilfredsstiller kravene til svært lavt forurensende materialer. Ved valg mellom tilsvarene produkter skal produktet med lavest avgassing velges
 • Bruk interiørmaling som oppfyller NAAFs kriterier: Interiørmaling som benyttes bør oppfylle NAAFs kriterier for innendørs maling. For eksempel, velg maling uten VOC (volatile organic compounds), og møbler og tepper uten flammehemmende kjemikalier
 • Ventilasjon: Sørg for god ventilasjon, spesielt under og etter installasjon av nye materialer eller etter maling. Dette kan bidra til å redusere konsentrasjonen av avgassede stoffer i inneluften
 • Riktig oppbevaring av kjemikalier: Oppbevar maling, lim og andre kjemikalier på et godt ventilert sted, og sørg for at beholderne er tett lukket når de ikke er i bruk
 • Regelmessig rengjøring: Støv kan samle opp avgassede stoffer, så regelmessig rengjøring kan bidra til å redusere nivået av disse stoffene i inneluften
 • Tidspunkt for installasjon: Hvis mulig, installer nye materialer eller mal i perioder når bygningen kan være godt ventilert, eller når bygningen er mindre opptatt
 • Ventilasjon: Sørg for god ventilasjon, spesielt under og etter installasjon av nye materialer eller etter maling. Dette kan bidra til å redusere konsentrasjonen av avgassede stoffer i inneluften

Avgassing fra byggematerialer og produkter er en viktig faktor som kan påvirke inneklimaet og helsen vår. Mens mange materialer og produkter kan avgasse kjemiske stoffer, er det tiltak vi kan ta for å minimere denne avgassingen og dens effekter. Ved å være oppmerksom på hvilke materialer og produkter vi bruker, og ved å følge retningslinjer som å sjekke HMS-datablader, velge produkter med lav avgassing, og sørge for god ventilasjon, kan vi bidra til å forbedre inneklimaet og redusere risikoen for helseproblemer knyttet til avgassing. Husk at selv små endringer kan ha en stor innvirkning på kvaliteten på inneklimaet og helsen vår. La oss ta skritt mot et sunnere inneklima i dag.

Populære tema

Populære tema
Bygge husHytteMest lest
Huskatalogen 2022_2023

Bygge FERDIGHUS? Våre ferdighus er nøkkelferdig og du kan flytte rett inn!

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se mange unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Hurtignavigering