Slik kan ABChus Proff hjelpe din bedrift å vokse

image

ABChus Proff er et samarbeid rettet mot entreprenører, eiendomsutviklere, utbyggere og investorer. Med utgangspunkt i et forhåndsprosjektert ferdighus fra vår huskatalog kan din bedrift spare tid og penger, og samtidig gi muligheter for vekst.

ABChus Proff

Er du en selvstendig entreprenør, byggmester eller utbygger som i dag gjør mye selv – som har et ønske om å vokse, ekspandere bedriften og øke marginer?

Eller har du forretningssans, faglig kompetanse og grunnleggende interesse for byggfaget og eiendomsutvikling, og ønsker å investere noe av din tid og midler til å være med å skape fremtidens nabolag i lokalsamfunnet ditt?

– På fem år har vi satt opp 30 boligenheter i Vestre Toten kommune, forteller Jon Anders Midthun, daglig leder og eier av Meliora Prosjekt & Eiendom AS.

– Selskapet består av meg og faren min, med en forretningsidé som baserer seg på å finne og kjøpe egnede tomter i Vestre Toten Kommune, og sammen med lokale gravere, rørleggere, elektrikere og proff-leveransen «Ferdig Utvendig» fra ABChus, ferdigstille nye boliger i området.

Standard leveranse for husmodellen Tuva 2M

Lars Holmemo fra Quality Eiendom forteller litt om samarbeidet med ABChus som proffkunde.

Ferdig Utvendig med ABChus Proff

ABChus Proff er et konsept som er rettet mot deg som er entreprenør, byggmester, eiendomsutvikler, utbygger eller investor.

Ved å benytte forhåndsprosjekterte husmodeller fra ABChus kan du spare både tid og penger, og åpne opp for større og flere prosjekter. Vi kan levere tre ulike produkter, avhengig av hva som passer best for din organisasjon og prosjekt.

Våre produktgrupper

 • Ferdig utvendig består av alle elementer for et komplett utvendig hus med takstein, bygget tett med isolasjon i ytterveggene og dampsperre, klart for nedlekting og oppstaving av innervegger. Dette sikrer tørt og godt byggverk og gjør det enkelt for deg å ta jobben videre. Konseptet inkluderer baderomskabin – flislagt med baderomsinnredning, og en teknisk enhet (Kardia) som består av varmtvannsbereder, sikringsskap og vannfordelerskap.
 • Ferdig Gipset er en leveranse der våre tømrere kommer tilbake når du har lagt opp rør og elektrisitet. Vi sikrer dermed korrekt montering og dine underentreprenører har en enkel jobb når de skal sluttføre.
 • Nøkkelferdig Leveranse består av huset komplett i henhold til leveransebeskrivelsen.

Leveranseinnhold

 • Ansvarlig prosjekterende
 • Energiberegning
 • Rigg og drift av arbeidsplassen*
 • Tetthetsmåling råbygg (vindtett)
 • Bjelkelag med undergulv
 • Veranda iht. leveransebeskrivelse
 • Yttervegger (50mm utlekting) ink. dampsperre
 • Yttervegger (198mm + 200mm isolasjon)
 • Yttertak
 • Yttertak isolert og nedlektet (gjelder kun sperretak)
 • Hanebjelker leveres uisolert uten lekter
 • Takstoler leveres uisolert uten lekter

*Gjelder kun ABChus sine arbeider (lokale forhold kan påvirke prisen på rigg og drift)
*3-lags glass med alubekledning
*Carport leveres ved boligen Emilie og Arwen B

 • Utvendig behandling (grunnet)
 • Utvendig behandling (1-strøk fabrikkmalt)
 • Vinduer og balkongdører*
 • Innvendige bærevegger (kun bærende lyd/brannvegger)
 • Utvendige trapper iht. leveransebeskrivelse
 • Baderomskabin - komplett med flis og innredninger
 • Teknisk enhet (Kardia)
 • Prosjektering ventilasjon (Kardia)
 • Carport*

– I samarbeid med ABChus kan vi være en helhetsleverandør, og levere god kvalitet på kortere tid, forteller Midthun.

Proff-leveransen tar utgangspunkt i hele huskatalogen til ABChus. For hvert prosjekt vil leveranseomfang og pris være tydelig spesifisert, slik at kunden og du som samarbeidspartner kan føle seg trygg på hva du betaler for.

– Prefabrikkerte hus gir oss fordeler både når det gjelder tidsbruk og kostnader, samtidig som vi bidrar med lokal verdiskapning på byggeplassen gjennom å bruke arbeidskraft fra nærmiljøet. Ved å bruke byggeledere fra ABChus, tilfører de sin kompetanse og sikrer kvalitet gjennom hele prosjektet, og sørger for at vi alltid leverer på tid, sier han.

Se ABChus sine byggeprosessfilmer her.

image

Gir samarbeidspartnere muligheter for vekst

På fem år har Meliora Prosjekt & Eiendom AS satt opp 30 enheter, hvorav halvparten har vært eneboliger og andre halvparten har vært tomannsboliger.

De har bygget eneboliger direkte for kunde, eneboliger og tomannsboliger for salg, og bygget flere tomannsboliger for egen utleie. .

– Samarbeidet med ABChus har sørget for at vi enkelt har kunnet etablere oss uten at vi har måttet ta for stor risiko eller investeringer på egenhånd. Vi er en liten bedrift, men kan operere ganske stort. Det har med andre ord gitt oss muligheter for vekst som ellers ikke ville vært mulig, forklarer Midthun.

Til vanlig har Midthun en fulltidsjobb som leder i IT-selskapet TietoEVRY, men kan sammen med faren drive selskapet på fritiden. De anser seg som investorer og tar ikke ut lønn, men investerer i det neste prosjektet, og påfølgende prosjekt på agendaen kan se ut til å bli riktig så spennende.

– Vi holder til i et område som er i stor vekst, der ABChus også ser potensial. På bakgrunn av dette og det gode samarbeidet vårt, jobber vi nå med et stort fremtidig prosjekt på Øvre Grimås i Raufoss, sier han.

I en prosjektgruppe bestående av ABChus, Grimås Gård, Grimås Bryggeri og andre lokale aktører, er målet å skape et nytt boligområde med 150 enheter på Øvre Grimås, som vil bidra til utvikling og vekst til gode for hele lokalsamfunnet.

– Vi ønsker å få prosjektet inn i kommuneplanen, og sendte nylig inn forslaget til Vestre Toten Kommune. Allerede har vi fått positive tilbakemeldinger fra ordføreren og flere av partiene, forteller Midthun.

Et konsept som gir forutsigbar for alle parter

Øyvind Sandersen startet opp firmaet Tosip AS i Møre og Romsdal i 2016, og har siden den gang ferdigstilt 12 enheter i samarbeid med ABChus, og åtte enheter i egen regi.

image

– Fordelen med ABChus er at alt er godt gjennomarbeidet fra start til slutt. Alle prosjektdetaljer er godt forankret i beskrivelsene, som bidrar til forutsigbarhet, god fremdrift, punktlighet og kvalitetssikring hele veien, forteller Sandersen.

Sandersen har selv jobbet i ABChus, og er godt kjent med systemene i selskapet og fordelene av å jobbe med prefabrikkerte hus. Da ABChus i 2016 ønsket å satse i storbyregionene og la ned sine kontorer i Molde og Ålesund, startet Sandersen opp Tosip AS og begynte som selvstendig utbygger, samtidig som han ferdigstilte ordreboken for ABChus i området.

Tosip AS består i dag av to ansatte, som i likhet Meliora Prosjekt & Eiendom AS leier inn lokal arbeidskraft, i tillegg til at de selv håndterer salg, kundeoppfølging og prosjektledelse. Vi er nå blitt en ABChus Forhandler.

– Når alt er godt gjennomarbeidet, kan vi forutse at det i uke 14 og 15 er rørleggeren som skal inn, og planlegge rundt dette. På samme måte vet de som skal male og sparkle at alt er klargjort og ryddet for deres arbeid, og at de kan få jobbe i fred uten at andre håndverkere går rundt dem, sier Sandersen.

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra lokale underleverandører, som synes dette er gode jobber og er takknemlig for å bli kontaktet for hvert prosjekt. Ikke minst er det fordelaktig for sluttkundene, som gang på gang kan få overtakelse før tiden.

Sandersen kan fortelle at den samme forutsigbarheten gjelder pris. I samarbeid med ABChus kan du alltid sette to streker under svaret, både når det gjelder pris og tidsramme, som også gir store fordeler for kunden i banken.

– Banken legger som regel inn en solid sikkerhetsmargin på et byggelån, fordi de fleste byggeprosjekter overgår budsjettet. Det er det imidlertid ikke behov for her, noe bankene etter hvert også har sett og fått forståelse for. Alt er gjort rede for på forhånd, selv kommunale avgifter og byggestrøm.

Slik er byggeprosessen i samarbeid med ABChus

I likhet med ABChus sine egne prosjekter, fremstilles alle elementer og baderomskabin innendørs i kontrollerte og tørre omgivelser på den moderne fabrikken, som siden 2002 har produsert over 450 ferdighus og 400 baderomskabiner.

Fabrikken hvor husene produseres

Alle materialer leveres av europeiske produsenter, i tillegg til at vestlig utstyr/programvare og linjebasert produksjon, gir full kontroll på prosessen og enklere kvalitetskontroll.

– Leveransen fra ABChus gjør at byggeprosessen blir utrolig effektiv. Hele veien har vi en leveranseplan og prosjektplan med detaljerte beskrivelser av hvem som skal gjøre hva og når. Det gjør at et hus kan være ferdig utvendig og tett på 1-2 uker, sier Jon Anders Midthun.

Han forklarer at alle underleverandører må binde seg til prosjektplanen. Hvis én aktør ikke kommer til avtalt tid, kan det få konsekvenser for den neste som skal inn i prosjektet, og er derfor en avgjørende faktor for å få jobbe med Meliora Prosjekt & Eiendom AS.

– Når alle underleverandører binder seg til prosjektplanen, vet alle akkurat hvilke uker de skal inn i prosjektet. Til nå har vi ikke opplevd noen forsinkelser, så kvaliteten på fremdriftsplanen er utrolig bra, sier han.

Kan du ta oss gjennom prosessen i et typisk prosjekt?

– Det starter med at jeg eller kunden har funnet en tomt. Deretter setter jeg meg ned med kunden for å se hva vi kan tilby, som tar utgangspunkt i huskatalogen og nettsidene til ABChus, forklarer Midthun.

– Her går vi også gjennom leveransen og byggeprosessen, som tar utgangspunkt i selve produktet, men også hvilke underleverandører vi bruker, der vi er opptatt av å bruke aktører i området med et godt rykte.

Så starter samarbeidet med tekniske tegnere i ABChus, som gir grunnlag for å kalkulere pris til kunden. Midthun holder selv i kontakten med kunden, og når kontrakten er undertegnet, signeres bestillingen for delleveransen til ABChus.

Teknisk tegner ABChus

– Etter dette starter vi byggesaksprosessen. Når den er godkjent, har vi et oppstartsmøte med ABChus der vi går gjennom leveranseplan og leveransebeskrivelse, og i ettertid utarbeider en kundevennlig beskrivelse til kunden.

På dette tidspunktet er selve leveransen fra ABChus ferdig utarbeidet, og eventuelle møter med kunden underveis dreier seg om underleveranser fra rørleggere, elektrikere, flisleggere, malere og kjøkken.

Komplett bolig på 4-6 måneder

Huset som leveres til profesjonelle aktører av ABChus, er tett og komplett utvendig med yttervegger, isolasjon, takstein og dampsperre. Elementer som produseres under tørre og kontrollerte forhold på fabrikken i.

– Leveringen settes opp av ABChus sine egne tømrere, og tar som regel mellom 1-2 uker, avhengig av husmodell og størrelse på prosjektet, forteller Sandersen i Tosip AS.

Deretter er det klart for rørleggere og elektrikere, før veggene blir platekledd, gulvet blir lagt, listverket og innerdører settes opp, vinduene blir utforet og kjøkkenet blir montert

– Hele leveransen fra når gravearbeid er gjennomført og betongplaten er støpt, tar som regel rundt 4-6 måneder. Det er tidsrommet fra når vi setter i gang arbeidet med å krane huset, forklarer Sandersen.

ABChus Proff egner seg for de fleste entreprenører, eiendomsutviklere og utbyggere – enten du skal bygge en enebolig, tomannsbolig eller fire rekkehus. Og uansett om du ønsker å utføre mye eller litt av jobben med egne ansatte.

Vi er en trygg samarbeidspartner med solid økonomi og har bygget mer enn 3000 boliger. ABChus er sertifisert etter nyeste standarder og jobber aktivt for å møte de høyeste kravene til kvalitet, kundetilfredshet og miljø.

Populære tema

Populære tema
Bygge husHytteMest lest
Huskatalogen 2022_2023

Bygge FERDIGHUS? Våre ferdighus er nøkkelferdig og du kan flytte rett inn!

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se mange unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Hurtignavigering