Med høye strømpriser er det mange som ser etter energieffektive løsninger når de skal kjøpe hus. Samtidig er bærekraft noe stadig flere vektlegger, og mange ønsker derfor å kunne benytte seg av energi som er produsert med lavest mulig utslipp.    

ABChus vil stimulere til økt solenergibruk

ABChus satser på solenergi, og inngår samarbeid med Viken Tekniske om levering av solcelleanlegg til alle sine husmodeller. Montering og installasjon utføres av Viken Tekniske.
Solceller er en løsning som kan være både økonomisk og miljøvennlig. Her får du oversikt over hvorfor det kan være smart å velge solceller som tilvalg på ditt nye ferdighus!

ABChus GIR ENERGI
Rabatt ved kjøp av hus hos oss, vi dobler enova-støtten

I oppstarten av satsingen gir vi i tillegg rabatt tilsvarende dobbel Enovastøtte til alle som velger solcelleløsning. Investeringsstøtten som gis de som velger et ABChus i perioden vil være på mellom 40 og 60 tusen kroner, avhengig av løsningen som velges.
Kampanjeperiode: 23.12.-28.02.
*Gjelder kun heleide kontorer

Hvordan fungerer solceller?

Solceller er stort sett laget av to lag med silisium, der den ene siden er dopet med bor og den andre med fosfor. Siden som dopes med bor har mangel på negativt ladede elektroner, og har ledige elektronplasser. På den fosfor-dopede siden er det et overskudd av elektroner.
Overskuddselektronene på fosfor-siden vil enkelt flyttes over til bor-siden, siden elektroner alltid vil trekkes mot ledige plasser i atomskall. Når elektronene har forflyttet seg fra én side til den andre, vil en isolerende barriere mellom den positive og negative siden oppstå.
Når lysfotoner fra sollyset treffer solcellen, kan de slå løs elektroner fra barrieren og skape en elektrisk spenning. Om solcellen er tilkoblet en krets, vil elektronene gå via kretsen og videre til den ledige elektronplassen, og strøm genereres.

Solceller på hustaket

Solcellepaneler består av mange solceller, og plasseres typisk på hustak. Når sollyset treffer panelene, vil likestrøm genereres. Denne sendes til en vekselretter som omgjør likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC) som kan benyttes av boligens elektriske apparater.

1. Lavere strømregninger

Med rekorddyr strøm er det mange som ønsker mer energieffektive hus. Har du solceller på boligen din, kan du redusere behovet for å kjøpe strøm via strømnettet.
Du kan – avhengig av solcellesystemets størrelse – la solen produsere mye av strømmen husholdet bruker til daglig, og oppnå betydelig reduserte strømutgifter.

2. Solceller har lang levetid

Solceller og solcellepaneler kan generere strøm i flere tiår, og du kan derfor få glede av systemet i lang tid. De fleste solcelleanlegg som selges på det norske markedet kommer med en garanti på mellom 15 og 25 år.
Takket være den lange levetiden, vil du som regel tjene inn investeringen etter noen år. Når strømprisene er dyre, vil inntjeningen gå ekstra raskt.
Den forventede tilbakebetalingstiden for et solcelleanlegg vil være lavere enn ti år med de høye strømprisene vi har hatt det siste året (2022). Så selv om engangsinvesteringen er betydelig, vil den som regel lønne seg på sikt.

3. Tjen penger på strømmen du ikke bruker

Med solceller på taket kan du velge å ha en plusskundeavtale med kraftselskapet ditt. Dette betyr at du kan selge overskuddsstrøm til strømnettet. I perioder der solcelleanlegget ditt produserer mer strøm enn hva du bruker, kan du med andre ord tjene penger på strømmen.
Finn et kraftselskap med en gunstig plusskundeavtale, og få mest mulig for overskuddsstrømmen din. Overskuddsstrømmen selges normalt til Nord Pool Spot timepris.

4. Bærekraft: Solenergi er bra for klimaet

Sola regnes som en fornybar energikilde, og gjør det mulig å produsere elektrisk energi med minimalt klimagassutslipp. Ved å erstatte mest mulig av energien som stammer fra fossilt brensel med fornybar energi, kan du bidra til å redusere eget klimautslipp.
Solenergi er grønn og ren, og kan derfor brukes med god samvittighet overfor miljøet. Dette er også grunnen til at norske myndigheter tilbyr økonomisk støtte til hushold som investerer i solceller.

5. Du kan få Enova-støtte

Enova er et statlig foretak som jobber for at nordmenn skal kunne investere i energieffektive løsninger med lavt utslipp. Om du investerer i solceller, kan du motta Enova-støtte på opptil 47 500 kroner.
Størrelsen på støtten avhenger av hvor stort anlegg du installerer og hvor stor kapasitet det har. Tilskuddet gis både til de som leaser og de som kjøper slike anlegg.
Selve solcelle-installasjonen gir 7 500 kroner i økonomisk støtte. Deretter vil du kunne motta opptil 2 000 kroner per kWp effekt systemet leverer (opptil maksimalt 20 kW).
Støtteordningen skal gjøre det mer attraktivt å investere i el-produksjon med solceller, da teknologien i utgangspunktet er relativt dyr. I de fleste tilfeller vil et solcelleanlegg til en bolig koste et sted mellom 100 000 og
300 000 kroner, medregnet installasjon.

Er solceller effektivt i Norge?

Jo mer effektivt solceller produserer strøm, jo mer gunstig og lønnsom vil investeringen være. Det er mange faktorer som påvirker lønnsomheten når du investerer i solceller, inkludert strømpris,  solforhold, takets vinkel og anleggets størrelse og effekt.
I Norge har vi lange og lyse somre, men også mørke vintre med lite sollys og lav sol. Solceller på taket vil derfor produsere langt mer strøm i sommerhalvåret, enn om vinteren. Omkring 90 % av strømmen anlegget produserer foregår derfor i perioden februar til november.
Du kan likevel forvente at solceller kan dekke en betydelig andel av energiforbruket ditt. I løpet av et år vil solcelleenergi kunne dekke omkring 20 % av forbruket ditt, basert på tall fra Fremtiden i Våre Hender.

Andre tips for energieffektive hus

Ifølge Enova kan det være smart å kombinere solceller med andre energieffektive løsninger. Har man for eksempel vannbåren varme eller varmepumpe, kan dette bidra til enda mer energieffektive hus.
Solceller kan også kombineres med smart strømstyring, solfanger og andre løsninger som gir deg Enova-støtte.
Ellers er det lurt å tenke på at huset ditt bør være godt isolert, da dette kan begrense varmetapet til et minimum. Husk at en stor andel av varmetapet i norske hjem skyldes dårlig isolasjon rundt vinduer, dører og tak.

ABChus leverer energieffektive hus med solceller

Hos ABChus kan du finne smarte og energieffektive ferdighus. Husene våre blir bygget med elementmetoden, og kan raskt settes opp på ønsket tomt. Du finner mange husmodeller å velge mellom, og du kan tilpasse huset ditt med en rekke tilvalg.
Høye strømpriser har ført til at hele 2000 husstander har søkt og fått støtte til private solcelleanlegg hittil i år. Ved å maksimere energieffektiviteten til en ny bolig, kan du få svært mye igjen for det. ABChus kan hjelpe deg med både husbygging og installasjon av solceller – i én og samme prosess!

Bygget etter energikrav

Det kan kanskje virke fjernt, men fremtidens bolig produserer faktisk mer energi enn den bruker. Ved å installere solceller i boligen din kan du få en mer bærekraftig og energivennlig bolig.
Vi er opptatt av å kunne tilby fremtidsrettede og smarte løsninger som kan komme deg som huseier til glede og nytte i mange år fremover. Elementmetoden sikrer også lav grad av materialsvinn, noe som gjør våre ferdighus til et godt miljøvalg.
ABChus produserer hus etter forskriften TEK17, som setter krav til bedre vinduer, bedre tetthet, bedre isolerte gulv, høyere tillatt vindusareal og lempede krav. I praksis betyr dette at dersom du kombinerer et ferdighus fra ABChus med solceller, kan du dekke ditt eget behov for strøm med energikilder som solen. 
Blant tilvalgene våre finner du vannbåren varme, solceller og varmepumpe, som alle kan bidra til et mer energieffektivt hus. Ved å velge smarte og energigunstige løsninger, kan du sørge for at boligen din blir både bærekraftig og økonomisk.
I utgangspunktet kan dette være noe du tenker å gjøre selv, men prosessen kan også gjøres enklere. Om du signerer en byggeavtale med ABChus – og inkluderer solcellepaneler i huspakken din – er det ABChus via Viken Tekniske som står for prosessen av montering av solceller.

I tillegg har vi smarthus som standard

ABChus bygger alle hus etter forskrift TEK17, og er den første norske aktøren i ferdighusmarkedet som tilbyr smarthusteknologi som standard i alle våre husmodeller.
Med en egen Smarthus-app og systemet Kardia Smart, kan du styre lys, varme og ventilasjon på en enkel og brukervennlig måte – og spare strøm når du har mulighet. 
Fordeler med Smarthus:
  • Slå av alle lys i et ABChus ved å trykke på en enkel knapp.
  • Du kan spare store energikostnader per år ved å enkelt senke termostaten til 16°C mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 hver natt med noen tastetrykk.
Ta en titt på FERDIGHUS her
Følg gjerne ABChus på Facebook og Instagram for mer inspirasjon.
Kontakt oss i dag om du ønsker å lære mer!
Helene Smogeli

Helene Smogeli

Markedssjef

blogg

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se mange unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Relaterte artikler

Jannicke Valen og familien valgte ferdighus fra ABChus
Å bygge enebolig kan være en krevende og tøff prosess. Men da Jannicke Valen fant et rimelig ferdighus fra ABChus gikk prosessen raskt, og hun bor nå i drømmehuset på Nesodden!
Ferdighuset Wide utvendig
Du vil ha et flott kjøkken og bad, parkett på gulvet, spotter i taket, minst mulig feil ved huset i ettertid, og du ønsker det til en veldig god pris. Er det mulig? Ja, visst. Her får du tips til hvordan du bygger hus med gode løsninger uten at det koster skjorta.   Av: Chili Media
ABChus signeringskampanje mai juni juli 2023

Signeringskampanje!

Signer kontrakt med oss i perioden mai-juli 2023  og få RABATT på tilvalg til en verdi av hele 90.000kr*