Vi har et bredt utvalg av ferdighus, og flere av våre boliger tilfredsstiller Husbankens krav til finansiering.
Vi har et bredt utvalg av ferdighus, og flere av våre boliger tilfredsstiller Husbankens krav til finansiering.
Våre ferdighus er både moderne og klassiske.
Du kan søke om lån fra Husbanken til å bygge eller oppgradere bolig. Forutsetningen er at du planlegger for høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger eller tilgjengelighet.
Vi har vektlagt følgende kriterier:

Arealgrenser

Boligen skal som hovedregel ikke overstige Husbankens grense til bruksareal (BRA) som er: Enebolig, maksimal størrelse er 150 m2 inkl. innvendig bod.
  • Avfallsplan (minimum 70% dokumenterbar avfallssortering)
  • Miljødokumentasjon ( Minst 10 forskjellige byggeprodukter skal ha miljødokumentasjon eks. EPDèr – Hvert av bygge produktene må utgjøre minimum 25% av arealet, volumet eller vekten til en bygningsdel.)
  • Husene kan ikke benytte seg av fossilt brensel til oppvarming av huset under konstruksjon.

Husbankens generelle krav

Her kan du lese mer om Husbankens generelle krav. https://husbanken.no/person/lan-fra-husbanken/

Husbankens renter

Her kan du lese mer om Husbankens renter https://husbanken.no/rente/
Interessert i å vite mer om våre ferdighus?
Våre boligkonsulenter gir deg god veiledning ifht. dine spørsmål tilknyttet finansierings løsninger, og vi har også en egen dedikert husbanklån spesialist i finansavdelingen.
Fordelen med å få finansiering via Husbanken er en mye lavere rente enn det de tradisjonelle bankene kan tilby, hvor det også er mulighet for å søke om opptil 8 års avdragsfrihet.

Disse ni boligene tilfredsstiller husbankens krav til finansiering

Ta kontakt fore en uforpliktende prat https://abchus.no/kontakt/
Helene Smogeli

Helene Smogeli

Markedssjef

blogg

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se mange unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Relaterte artikler

null
Det er viktig å bytte filter i din Kardia-enhet minst en gang i året, helst hvert halvår for best mulig ventilasjon. Dette opprettholder den rene luften som kommer fra ventilasjonen og ut i ditt ferdighus. Kardia sine ventilasjonsenheter har to filtre. Et av filtrene renser uteluften som kommer inn i huset. Det andre filteret kommer før varmeveksleren når luft går ut av huset, og beskytter varmeveksleren.
Hvordan spare strøm
Våre ferdighus leveres med smarthusteknologi som standard. Alt kontrolleres i mobil-applikasjonen, der du også har oversikt over morgendagens strømpriser. For deg som kunde betyr at du raskt og enkelt kan redusere strømutgiftene med tusenvis av kroner.
Hjemme hos Kari Anne og Øivind
ABChus møter Kari Anne og Øivind hjemme hos paret i deres nybygde ferdighus Arwen i Malvik kommune utenfor Trondheim.