Oppmåling av tomt – pris, bestilling, betaling og andre tips

image

Lurer du på hvor tomtegrensen din går? Kanskje tomten fra gammelt av ikke har ordentlige tomtegrenser, eller du ønsker å skille ut en del av tomten og selge den. Her er alt du trenger å vite om oppmåling av tomt.

Fra gammelt av var ikke tomtegrensene like nøyaktig som de er i dag. Da gikk tomtegrensene gjerne fra en stor stein på et område av tomten, til en bekk, forbi det store treet og over til uthuset til naboen.

I dag er det litt mer nøyaktig, og nødvendig hvis du skal fradele eller skille deler av tomten.

Oppmåling av tomt

Dersom du er usikker på hvor tomtegrensen din går, finnes det flere mulige alternativer. I mange tilfeller kan du finne svaret på egen hånd, mens andre ganger kan det være behov for hjelp fra profesjonelle.

Her forklarer vi deg alt du trenger å vite om oppmåling av tomt!

Oppmåling av tomt: Prosess

1. Oppmålingen starter med at søkeren sender en søknad til kommunen. Her beskrives hva som ønskes oppmålt og hvorfor. Kommunen vil da undersøke om det finnes tilstrekkelig grunnlag for oppmåling.

2. Når kommunen har godkjent søknaden, vil en oppmålingsmann gjøre en befaring på stedet. Her vil han se på eksisterende merker, avklare forholdet mellom naboeiendommer og registrere eventuelle bebyggelser eller andre forhold som kan ha innvirkning på tomte- og eiendomsgrensene.

3. Oppmålingsmannen vil så tegne opp resultatet av befaringen i et oppmålingskart.

4. Når dette er ferdig, vil kommunen vurdere om oppmålingskartet kan godkjennes.

5. Dersom kommunen godkjenner oppmålingen, vil det bli utført nødvendige tinglysninger og tomte- og eiendomsgrenser vil bli oppdatert i det offisielle registeret (matrikkelen).

Viktig å merke seg

  • Oppmålingen er en kostbar prosess, så det er viktig å sjekke om det finnes eksisterende oppmålinger for området før du søker om ny oppmåling. Dersom det allerede finnes en oppmåling, vil du normalt kunne bruke denne som grunnlag for nye byggeprosjekter.
  • Oppmålingsmannen har kun mandat til å fastsette tomte- og eiendomsgrenser. Han har ikke myndighet til å avgjøre tvister mellom partene eller ta stilling til hvem som eier hva. Dette er forbeholdt domstolene.
  • Det er viktig å huske på at oppmålingen kun angir grensene for eiendommen, ikke hva som kan bygges på den. Dette avhenger av kommunale planer, byggeregler og andre reguleringer.

Tomtegrensen - hvordan finne tomtegrensene?

Hvis du ønsker å finne ut hvor tomtegrensen går, er det mulig å søke opp eiendommen hos Kartverket. Her kan du søke opp adressen din, og se hvor tomtegrensen går på et kart. I sjeldne tilfeller kan eiendomsgrensene som vises hos Kartverket være feil.

Det er kommunen som utfører oppmåling av tomt, og dette gjøres vanligvis idet en ny eiendom opparbeides. Dersom en matrikkelenhet blir endret på, vil kommunen også utføre oppmåling av tomten. Deretter blir opplysningene tinglyst.

Et annet alternativ er å se hvorvidt det er merket opp tomtegrenser i selve terrenget. Dersom du ikke finner ut av hvor tomtegrensene går, bør du kontakte kommunen eller en kyndig boligkonsulent for hjelp.

Tomtegrense

Oppmåling av tomt - når er det nødvendig?

I enkelte tilfeller vil det være usikkerhet rundt hvor tomtegrenser går, og det kan også forekomme feil i tomtegrensene. I noen tilfeller kan naboer ha blitt enige om uoffisielle justeringer av tomtegrensene seg imellom, noe som kan være problematisk for nye eiere.

Eldre tomtegrenser er innimellom ikke koordinatfestet eller målt opp, og vises med en stiplet linje på kartet hos Kartverket.

Enten det er usikkerhet rundt hvor tomtegrensen går, eller at det foreligger feil i kommunens kart, kan oppmåling av tomt være nødvendig.

Oppmåling av tomt

Hvem gjennomfører oppmåling av tomt?

Dersom det skulle være behov for oppmåling av tomt, er dette noe kommunen kan hjelpe deg med. Kommunene har såkalt matrikkelmyndighet, og har derfor ansvaret for å utføre oppmåling av tomt.

En kommunal landmåler vil utføre oppmåling av tomten med spesialisert verktøy.

Hvordan få tak i matrikkelbrev?

Etter at oppmålingen er utført eller kommunen har spesifisert hvor tomtegrensen går, kan du få tilsendt et matrikkelbrev. Dette dokumentet kan bestilles fra den kommunen eiendommen din er lokalisert i.

Matrikkelen kan betraktes som det offisielle eiendomsregisteret i Norge, og her finnes informasjon om areal, eiendomsgrenser etc. Et matrikkelbrev er et attestert dokument med informasjon om en spesifikk eiendom, og viser blant annet tomtegrensen.

Hvor mye koster det å måle opp tomt?

Kostnadene for oppmåling av tomt kan variere noe fra kommune til kommune. Det beste er derfor å kontakte kommunen du bor i direkte. Da kan du få vite hvilke kostnader som gjelder.

Det er noen ganger mulig å finne informasjon om priser på kommunen sin nettside. Sjekk gjerne opp i dette før du eventuelt kontakter kommunen. Du bør uansett regne med at det koster noen tusen kroner å få jobben utført.

Hvem skal betale for oppmåling av tomt?

Det er som regel den som søker om oppmåling av tomt som må dekke kostnadene. I de fleste tilfeller vil dette være eieren av tomten, eller noen som har fått fullmakt av eier.

Kommunen kan gi deg spesifikk informasjon om hvem som kan søke om oppmåling av tomt, og hvem som må dekke kostnadene.

Mann vurderer tomten med et kart

Populære tema

Populære tema
Bygge husHytteMest lest
Huskatalogen 2022_2023

Bygge FERDIGHUS? Våre ferdighus er nøkkelferdig og du kan flytte rett inn!

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se mange unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Hurtignavigering