Lurer du på hvor tomtegrensen din går? Kanskje tomten fra gammelt av ikke har ordentlige tomtegrenser, eller du ønsker å skille ut en del av tomten og selge den. Her er alt du trenger å vite om oppmåling av tomt.
Fra gammelt av var ikke tomtegrensene like nøyaktig som de er i dag. Da gikk tomtegrensene gjerne fra en stor stein på et område av tomten, til en bekk, forbi det store treet og over til uthuset til naboen.
I dag er det litt mer nøyaktig, og nødvendig hvis du skal fradele eller skille deler av tomten.

Oppmåling av tomt

Dersom du er usikker på hvor tomtegrensen din går, finnes det flere mulige alternativer. I mange tilfeller kan du finne svaret på egen hånd, mens andre ganger kan det være behov for hjelp fra profesjonelle.
Her forklarer vi deg alt du trenger å vite om oppmåling av tomt!

Tomtegrensen - hvordan finne tomtegrensene?

Hvis du ønsker å finne ut hvor tomtegrensen går, er det mulig å søke opp eiendommen hos Kartverket. Her kan du søke opp adressen din, og se hvor tomtegrensen går på et kart. I sjeldne tilfeller kan eiendomsgrensene som vises hos Kartverket være feil.
Det er kommunen som utfører oppmåling av tomt, og dette gjøres vanligvis idet en ny eiendom opparbeides. Dersom en matrikkelenhet blir endret på, vil kommunen også utføre oppmåling av tomten. Deretter blir opplysningene tinglyst.
Et annet alternativ er å se hvorvidt det er merket opp tomtegrenser i selve terrenget. Dersom du ikke finner ut av hvor tomtegrensene går, bør du kontakte kommunen eller en kyndig boligkonsulent for hjelp.

Oppmåling av tomt - når er det nødvendig?

I enkelte tilfeller vil det være usikkerhet rundt hvor tomtegrenser går, og det kan også forekomme feil i tomtegrensene. I noen tilfeller kan naboer ha blitt enige om uoffisielle justeringer av tomtegrensene seg imellom, noe som kan være problematisk for nye eiere.
Eldre tomtegrenser er innimellom ikke koordinatfestet eller målt opp, og vises med en stiplet linje på kartet hos Kartverket.
Enten det er usikkerhet rundt hvor tomtegrensen går, eller at det foreligger feil i kommunens kart, kan oppmåling av tomt være nødvendig.

Hvem gjennomfører oppmåling av tomt?

Dersom det skulle være behov for oppmåling av tomt, er dette noe kommunen kan hjelpe deg med. Kommunene har såkalt matrikkelmyndighet, og har derfor ansvaret for å utføre oppmåling av tomt.
En kommunal landmåler vil utføre oppmåling av tomten med spesialisert verktøy.

Hvordan få tak i matrikkelbrev?

Etter at oppmålingen er utført eller kommunen har spesifisert hvor tomtegrensen går, kan du få tilsendt et matrikkelbrev. Dette dokumentet kan bestilles fra den kommunen eiendommen din er lokalisert i.
Matrikkelen kan betraktes som det offisielle eiendomsregisteret i Norge, og her finnes informasjon om areal, eiendomsgrenser etc. Et matrikkelbrev er et attestert dokument med informasjon om en spesifikk eiendom, og viser blant annet tomtegrensen.

Hvor mye koster det å måle opp tomt?

Kostnadene for oppmåling av tomt kan variere noe fra kommune til kommune. Det beste er derfor å kontakte kommunen du bor i direkte. Da kan du få vite hvilke kostnader som gjelder.
Det er noen ganger mulig å finne informasjon om priser på kommunen sin nettside. Sjekk gjerne opp i dette før du eventuelt kontakter kommunen. Du bør uansett regne med at det koster noen tusen kroner å få jobben utført.

Hvem skal betale for oppmåling av tomt?

Det er som regel den som søker om oppmåling av tomt som må dekke kostnadene. I de fleste tilfeller vil dette være eieren av tomten, eller noen som har fått fullmakt av eier.
Kommunen kan gi deg spesifikk informasjon om hvem som kan søke om oppmåling av tomt, og hvem som må dekke kostnadene.
blogg

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se mange unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Relaterte artikler

ABChus og E.A. Smith Byggern
Fremtidens byggeplasser samhandler i større grad med sine samarbeidspartnere. Bygger’n Proff har utfordret, vært ansvarlig, tilgjengelig og vist seg som en god samarbeidspart gjennom hele prosessen»
Husbank finansiering
Vi har et bredt utvalg av ferdighus, og fleste av våre boliger tilfredsstiller Husbankens krav til finansiering.
Hvordan spare strøm
Våre ferdighus leveres med smarthusteknologi som standard. Alt kontrolleres i mobil-applikasjonen, der du også har oversikt over morgendagens strømpriser. For deg som kunde betyr at du raskt og enkelt kan redusere strømutgiftene med tusenvis av kroner.