Selv om du eier en tomt, betyr det likevel ikke at du kan gjøre hva du vil med den. Her vil vi gi deg en oversikt over hvilke forhold som påvirker muligheten for fradeling og for bygging på en tomt.

Bygge ny bolig?

Skal du bygge en ny bolig så trenger du først en tomt å bygge på, og en ny tomt kan bli til ved at du skiller ut en tomt fra en annen eiendom. 
Her kan det være slektninger med en stor tomt der du ser et potensiale, det kan være et område du liker godt, der du ønsker å undersøke mulighetene for å skille ut og kjøpe tomt fra en av beboerne i nabolaget, eller det kan være du selv som ønsker å dele av et område på egen eiendom. 
Registering av ny grunneiendom som følge av fradeling gjøres i hht matrikkelloven. Videre er det kommuneplanen og evt. reguleringsplan for eiendommen som legger føringer for hva som er mulig å få til mht deling og bygging. Opprettelse av ny grunneiendom er søknadspliktig i hht. plan- og bygningsloven §20-1.  
– En tomt er et produkt du kjøper, så vi oppfordrer alltid kunden til å gå nøye gjennom bestemmelsene, og gjøre en god vurdering før de kjøper en tomt. Dette er særdeles viktig å gjøre på forhånd, for det er så mange regler å forholde seg til, og det er potensielle store kostnader dersom du ikke sjekker dette opp først, sier en av de tekniske tegnerene i ABChus. 

Sjekk om det er lov å skille ut tomt på din eiendom

Når du kjøper en tomt som er annonsert, er den i de fleste tilfeller fradelt. Skal du imidlertid kjøpe en tomt med hus og hage, og ønsker å fradele et område av eiendommen i fremtiden, bør du sjekke bestemmelsene som gjelder for eiendommen.
– Det kan for eksempel stå at tomtedeling ikke er tillatt, så før du kjøper må du sjekke at det faktisk er mulig å bygge noe der i fremtiden, forteller han.
Det kan også være særbestemmelser for tomten du kjøper, eller private avtaler mellom de som eier tomtene i nabolaget. Og hvis den ene tomteeieren selger, så følger avtalene med til neste eier. Det kan for eksempel gjelde deling av adkomstvei. 

SKILLE UT TOMT PÅ EGEN EIENDOM: Skal du kjøpe en tomt og ønsker å fradele et område av eiendommen i fremtiden, bør du lese gjennom bestemmelsene før du kjøper.

Skille ut tomt fra gård

Det første du bør gjøre ved fradeling av tomt, er å finne ut hvilken delingsstruktur du ønsker på tomten. Deretter må du søke i kommunen og redegjøre for vei, vann og avløp – en søknadsprosess som har 16 ukers behandlingstid. Naboer må også varsles om deling av tomt, dette gjelder også om naboeiendommen eies av stat eller kommune. 
– Skal tomten skilles fra en gård kan du risikere å treffe på jordloven. Dette er en ganske streng lov som omhandler landbruksområder. I kommuneplanen er landbruksområder avsatt til LNF-områder, og de fleste tiltak i hht. plan- og bygningslovens §20-1 forutsetter dispensasjon for å kunne gjennomføres.

Fradele en tomt selv, men da må du kjenne reglene

For å få godkjent fradeling av tomt, må den nye eiendommen være sikret adkomst og tilkobling av vann og avløp. Dersom adkomst og VA-ledninger må ligge over annen tomt, må det sikres rettigheter for dette gjennom tinglyste avtaler.
Videre kreves det dokumentert at eiendommen faktisk kan bebygges, dvs. at det er plass til et hus, og at krav til utnyttelse, parkering og uteoppholdsareal tilfredsstilles både for ny eiendom og for gjenværende del av eiendommen.
– I noen tilfeller kan det være vanskelig å tilfredsstille alle kravene som stilles til fradelingen av en tomt. Da kan seksjonering være et alternativ.  Det betyr at det etableres flere enheter på samme tomt i stedet for å fradele. Fortsatt vil reguleringsplan og kommuneplan være gjeldende, i tillegg til at seksjoneringsloven.  Her må du finne ut hvordan du kan løse dette best, forteller teknisk tegner.
Du er ikke forpliktet til å benytte et kvalifisert foretak til å skille ut tomt, du kan også gjøre det selv. Det er likevel en prosess med mange regler og vilkår, og er noe ABChus kan hjelpe deg med. Da gjennomfører teamet hele jobben i kundens navn. 
– Når vi tegner planen for en tiltenkt bolig, så skal den være i henhold til bestemmelsene for området, samtidig som vi sjekker at boliger som allerede finnes på tomten tilfredsstiller kravene også etter evt. fradeling. 
– Vi lager et situasjonskart som viser mulig deling av tomten. Hvis kunden allerede har sett for seg et hus på tomten så kan vi også tegne dette inn. Da er alt klart til å sendes inn når delingen først er godkjent, sier teknisk tegner.

Hvilken størrelse bør en tomt ha for å kunne deles?

En tomt bør ha en viss størrelse for at du skal få tillatelse til å dele den. Nøyaktig hvor stor en tomt bør være varierer derimot fra sted til sted. 
Om du kan skille ut tomten avhenger også av størrelsen på den planlagte boligen. En større bolig krever en større tomt, ettersom det også stilles krav til utearealer. 

FRADELE TOMT SELV: Du er ikke forpliktet til å benytte et kvalifisert foretak til å skille ut tomt. Det er likevel en prosess med mange regler og vilkår, og det er ofte fordelaktig å bruke fagfolk.

– Boligen kan ikke ta opp hele tomten. Normalt kan boligen, med parkeringen inkludert, utnytte mellom 20 til 40 prosent av tomten. Enten må du tenke på hvor stor bolig du ønsker før du kjøper tomten, eller så må du tilpasse huset etter tomten. Sistnevnte er mest vanlig, forklarer teknisk tegner i ABChus.

Hva er prisen på å skille ut tomt?

Kommunen tar betalt for utskilling av tomt – gebyrregulativet vil du finne på kommunenes hjemmesider. Prisen på å skille ut tomt kan variere noe, fordi det er selve oppmålingen som står for størsteparten av kostnaden. Resten av utgiftene består av et saksbehandlingsgebyr, og evt. uttegning av deleplan og utforming av søknaden, dersom du ønsker profesjonell hjelp.
– Gebyrene er som regel en fastsatt pris, mens oppmålingen er priset på antall grensepunkter du bestemmer. Dermed er en firkantet tomt gjerne billigere å måle opp enn en tomt med mange kanter. Normalt vil fradeling koste mellom kr 5.000 – 20.000 per tomt, forklarer teknisk tegner.
Og hvis du først betaler for oppmåling av tomt, så har du allerede fått godkjent deling. Fordelen med denne fradelingen er at tomten skaper en verdi for deg.
– Når du deler en tomt, så vil den nye delen ha en verdi som kanskje er høyere enn tomten hadde før den ble delt. I enkelte områder kan du altså fradele tomt og gjøre gode penger, forteller han. 
Helene Smogeli

Helene Smogeli

Markedssjef

blogg

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se hele 34 unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Relaterte artikler

Stuen i husmodellen Arwen - mørkt og maskulin stil
Stuen er hjemmets samlingspunkt. Det er her vi slapper av etter en lang dag, og her vi møtes med venner og familie. Stuen bør være et sted du trives og liker å være i. Med farger og interiør kan vi lage veldig ulike uttrykk. Her er samme stue i ferdighuset Arwen innredet i tre ulike stiler. Vi gir deg tipsene til hvordan du skaper stilen. 
Nelly tilpasset skråtomt
Dersom du drømmer om å bygge hus på tomten din, har du kanskje sett for deg at huset skal stå klart innen en viss tid. Før huset er nøkkelferdig, er det imidlertid mye som skal planlegges, fraktes, bygges og ferdigstilles. For mange er det store spørsmålet som følger: hvor lang tid tar det å bygge hus om du benytter deg av ferdighus? Her finner du svaret!
Uterom Adele skråtomt
Finnes det noe bedre enn deilig varme sommerdager og lange lyse sommerkvelder? Uteplassen er kanskje det viktigste rommet vårt, i hvert fall nå når vi har muligheten for å være mye ute. Men hva kan man gjøre for å skape et koselig uterom som man virkelig har lyst til å være i? Her får du 10 gode tips, som kan hjelpe deg til å skape den gode stemningen.