Slik bygger du hus – byggeprosessen fra A til Å

image

Det er mye å tenke på når du skal bygge hus. Fra budsjett og byggesøknader, til tidsplan og innflytting. Før du bestemmer deg, er det smart å sette seg inn i hva prosessene innebærer og hvordan du kan bygge billig og raskt. Her er våre beste råd.

Skal du bygge hus selv?

Å bygge hus krever godt med planlegging fra start, og gjennom alle av byggeprosessens faser. Huset skal tegnes, tomten må bearbeides, søknader må sendes og du må ta hensyn til regler og bestemmelser som gjelder for din tomt. Og dette er før den første spikeren kan slås inn.

Dette er faktorer som vil påvirke hvor mye det vil koste, og hvor lang tid det tar å bygge huset. Ikke minst, krever husbygging en del egeninnsats. Så før du bestemmer deg, la oss dele vår kunnskap og gode råd med deg.

ABChus ferdighus byggeprosess

Lag et budsjett før du bygger hus

– Fra starten av må du sette opp et budsjett for alle kostnader som må regnes med i prosessen, slik at det er så riktig som mulig i forhold til hva det faktisk vil koste deg å bygge, sier Øyvind Nilsen, produktsjef i ABChus.

Når budsjettet for husbyggingen er klart, og du har satt deg inn i alle regler og bestemmelser, kommer selve byggeprosessen. Her gjør du lurt i å legge vekt på planlegging, struktur og logistikk.

For når du skal hente inn en rørlegger, elektriker, maler, flislegger og tømrer, vil det fort kunne oppstå noe kommunikasjonssvikt i prosessen. Noe vil bli udefinert eller misforstått, og noe må endres. Dette kan du unngå ved å planlegge godt.

Leder for teknisk avdeling ABChus, Øyvind Nilsen
Ditt ABChus leveres

Huset ditt leveres

Hvor lang tid tar det å bygge hus?

Skal du bygge hus selv, bør du ikke være en tidsoptimist, men snarere ta høyde for noen forsinkelser.

– Misforståelser og kommunikasjonssvikt er ikke uvanlige problemer som oppstår når du bygger selv, og er din egen prosjektleder. Det kan ofte være vanskelig å få en sømløs overgang med de forskjellige håndverkerne, og dermed kan det bli forsinkelser, forteller Nilsen.

Huset ditt bygges ABChus

Huset ditt bygges

Hvor lang tid det tar å bygge hus selv kan variere, men det er ikke uhørt at prosessen tar oppimot ett år. Du vil derfor dra stor nytte av å bruke fagfolk med lang og god erfaring, som kan hjelpe deg med å holde prisen nede.

– Det kan være vanskelig for en ufaglært å få med seg alle forbehold i tilbud du får fra entreprenører og underentreprenører, fordi du ikke er kjent med alle begreper og alt som skal utføres, legger han til.

Vi som bygger ditt ABChus

Vi som bygger huset ditt

Byggeprosessen trinn for trinn

RÅDGIVNING

Første gang vi møtes hjelper vi deg med å velge ut den hustypen som passer best dine behov og din tomt. Vi gjennomgår de mulighetene som finnes, på bakgrunn av bestemmelsene i kommunen der boligen skal bygges. Vi kartlegger dine ønsker og behov, slik at vi har et godt grunnlag for å kunne gi deg et tilbud.

VALG AV HUS

Vi utfører tomtebefaring for å sikre oss at huset dere drømmer om faktisk passer inn på tomten og kan bygges etter kommunens reguleringsbestemmelser. Når vi er enige om hustype og plassering på tomten, vil våre konsulenter begynne å jobbe med detaljene. I denne fasen utarbeides en situasjonsplan, tegninger og tilbud for husprosjektet deres. 

 BYGGESØKNAD

Når kontrakten er signert, sendes byggesøknad til kommunen. Behandlingstid for en byggesøknad varierer fra kommune til kommune, men vanligvis tar det minimum 3 uker. Når byggesøknaden er ferdig behandlet og godkjent, gir kommunen igangsettingstillatelse (IG) som betyr at grunnarbeidet kan starte. 

BYGGING

Når IG foreligger fra kommunen, kaller vi inn til et oppstartsmøte hvor dere får møte deres egen byggeleder som vil ha ansvaret for deres boligprosjekt. I dette møtet blir fremdriften for prosjektet gjennomgått og huset blir satt i bestilling.

OVERTAGELSE

Underveis i prosjektet, vil dere bli kalt inn på møter og befaringer for å sikre at alt blir slik dere har avtalt. Like før overtagelse vil vi sammen gjennomgå huset punkt for punkt for å sikre dette. Deretter kan vi sende en søknad om ferdigattest til kommunen. Når denne kommer fra kommunen, er det tid for overlevering. Dere har nå endelig blitt huseiere!

GARANTI

Ett år etter overtagelse vil vi utføre en ettårsbefaring for å ta en gjennomgang av huset deres. Dette for å avdekke eventuelle feil eller mangler. Her blir det ført en protokoll med punkter og tidsfrister for evt. utbedringer. Vi stiller i tillegg 5 års garanti etter Bustadoppføringslova. Alt dette gir deg nødvendig trygghet for at drømmeboligen blir levert som avtalt.

Bygge ferdighus

Teamleder og boligkonsulent ABChus avdeling Follo, Stian Fagerli

Når du bygger hus selv, finnes det ofte ikke noen fasit på hvor mye det vil koste deg eller hvor lang tid det vil ta før huset står klart. Underveis vil du kanskje spørre deg selv om du faktisk burde bygge hus eller snarere kjøpe hus. Hvis du ønsker forutsigbarhet og trygghet, både når det gjelder tid og pris, finnes det klare fordeler ved å velge et et ferdighus.

– Skal du bygge hus selv må du ta absolutt alle valg på egen hånd. Du må velge parkett, vinduer, fliser, farger, baderom, kjøkken – ja, kort og godt alt. Hos ABChus har vi gjort alt dette for deg, sier Stian Fagerli, som er Teamleder for Follo og Østfold i ABChus.

Hvor lang tid tar det å bygge ferdighus?

ABChus bygger etter elementmetoden, som innebærer at vegger, gulv og tak bygges innendørs på en fabrikk under tørre og kontrollerte forhold, og monteres raskt på tomten. På den måten holdes kostnadene nede, og tiden hvor huset er åpent og utsatt for vær og vind er derfor kraftig redusert.

– Vi gjør akkurat det samme hver gang, så våre håndverkere kjenner allerede til alle mål som gjør at alt går raskere, og risikoen for feil i byggeprosessen blir minimal. Utvendig er huset ferdig på et par uker. Med et strøk maling og takstein på taket, så kan det innvendige arbeidet starte, forklarer han.

Før oppstarten av prosjektet, utarbeider prosjektlederen en fremdriftsplan som hele teamet jobber etter, og som gjennomgås av kunden. Alt planlegges ned til den minste detalj, slik at ulike håndverkere og leveranser kommer til avtalt tid.

Hvordan bygge billig hus?

Når du kjøper et ABChus får du en nøkkelferdig pris, som betyr en komplett ferdig bolig der nøkkelen står klar i døren. Og best av alt, er at du på forhånd vet hva du må betale for å få leveransen. Dette er den absolutt beste måten å bygge et billig hus, til god kvalitet.

– Det er en forutsigbarhet ved å bygge ferdighus mot å bygge selv. Et byggelån har ganske høy rente, men siden vi bygger raskt og effektivt, vil du spare penger ved at du har byggelånet i så kort tid som mulig, som er en stor fordel for deg, påpeker Nilsen.

Nilsen forklarer at for deg som kunde, betyr det at du ikke får noen bekymringer, ingen vanskelige valg og ingen uforutsette kostnader. Alt du trenger å gjøre er å finne tomten, og velge drømmehuset. Så tar ABChus seg av resten.

Noielle XL

Hvordan bygge et miljøvennlig hus?

Hemmeligheten bak det å bygge et kvalitetshus til en gunstig pris, ligger i elementmetoden. Standardisering av byggeprosessen gir full kontroll på byggeprosessen, samtidig som den kan effektiviseres. Det åpner også opp for å bygge mer miljøvennlig.

– Ettersom vi vet nøyaktig hvor mye vi trenger av alle materialer, kan vi kjøpe inn riktig antall og mengder, og unngå materialsvinn. Vi jobber også for å få sorteringsprosenten riktig. Vi sorterer alt på byggeplassen, og måler det kontinuerlig via kontainerleverandøren, forteller Fagerli.

Kapp av treverk går til pelletsproduksjon og annet materialsvinn går til gjenvinning, i tillegg til at det kun benyttes kvalitetsråvarer fra bærekraftig skog.

– Vi pakker også bilene etter en bestemt plan, slik at det kan losses av i riktig rekkefølge. Det gjør at lastebilene slipper å stå å gå i lange tider, og vi kan jobbe mer effektivt, sier han.

Tekniske krav til byggverk

Å bygge hus er søknadspliktig. Du må søke om byggetillatelse og forholde deg til tekniske krav av byggverk og en rekke byggeregler. Her er det Plan- og bygningsloven, samt tekniske forskrifter, som ligger til grunn for det meste.

Byggeregler og byggeforskrifter i Norge

– Du må forholde deg til norske standarder, og byggesaksforskriften som beskriver hvordan du skal forholde deg til dokumentasjonen. I tillegg har du individuelle reguleringsbestemmelser for hver enkelt kommune og tomtefelt, sier Nilsen og forklarer videre:

– Tekniske byggeforskrifter og norske standarder gjelder overalt og for alle som bygger hus, mens de lokale bestemmelsene definerer mer hvilken type bebyggelse du kan bygge i et gitt område.

Det kan gå på mønehøyde, høyde på bygget, utnyttelsesgrad av tomten, uteareal, parkering og adkomst. Det kan for eksempel være at møneretningen skal være i en spesifikk retning i forhold til en vei, eller andre ting som setter føringer for et tomteområde.

Byggeforskrift

Kan du bygge nær tomtegrensen?

Du må også ta hensyn til byggeregler når det gjelder avstand til nabo. Hovedregelen er at en bygning skal plasseres minst fire meter fra nabogrensen, og er det angitt en byggegrense for din eiendom, må hele bygningen plasseres innenfor denne grensen. Mange kommuner har lagt ut arealplaner på sine hjemmesider, slik at du enkelt kan søke opp og sjekke din tomt.

Er tomten smal eller liten, eller med samtykke fra de berørte naboene, kan kommunen godkjenne en plassering nærmere. Men hvis det blir kort avstand til annen bebyggelse, vil du kunne påvirkes av strenge brannkrav.

Det er med andre ord en stor fordel å gjøre seg kjent med hvilke bestemmelser som gjelder for den tomten du kjøper, for det kan påvirke både høyde og størrelse på boligen. Ved kjøp av hus gjennom ABChus, vil imidlertid teamet for prosjektet håndtere alt dette for deg.

– Hvis vi får en forespørsel der kunden ønsker å kjøpe en tomt, så gjør vi ofte en tomtebefaring sammen med kunden. Deretter har vi en boligkonsulent som sjekker hvilke bestemmelser som gjelder og finner forslag som passer til bestemmelsene, forteller han.

Krav til uteleidel

Vær obs på at dersom du ønsker å bygge hus med utleiedel, er dette noe du bør ta i betraktning tidlig i byggeprosessen. Hvorvidt det er tillatt å ha utleiedel eller ikke, er også noe som påvirkes av lokale bestemmelser.

– Ofte er det visse krav en utleiedel må innfri, som maksimal størrelse på leiligheten og at den skal ha en tilhørende parkeringsplass med et visst areal. Dette kan variere fra kommune til kommune, og er noe du bør sjekke opp tidlig i prosessen, og gjerne allerede når du leter etter tomt, anbefaler Nilsen.

Populære tema

Populære tema
Bygge husHytteMest lest
Huskatalogen 2022_2023

Bygge FERDIGHUS? Våre ferdighus er nøkkelferdig og du kan flytte rett inn!

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se mange unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Hurtignavigering