Under ferdighus presenterer vi plantegninger for hver etasje slik at du ser rominndelinger og arealer. Her kan du lese litt om boligord og uttrykk.

Bruksareal (BRA) Arealet innenfor ytterveggene. Det betyr at BRA viser deg hvor mange kvadratmeter du har til disposisjon innvendig i ditt hus. BRA måles fra innvendig vegg i alle gjeldende etasjer. Der det er skråtak er BRA målsatt der høyden er 1,9 m + 0,6 m ut (i henhold til gjeldende bestemmelser).

Boligareal (P-ROM)
Er boligens primære rom. Sekundære rom er hovedsakelig bod, tekniske rom og garasje.

Bebygd areal (BYA)
Er et fotavtrykk av bygget sett i fugleperspektiv. Mål er tatt fra ytterkant av utvendig panel. For de modellene med balkong er søylepunkt og arealet inn til byggekroppen medberegnet (i henhold til gjeldende bestemmelser).

Grunnflate
Er målet på ytterkant av grunnmur

Gesimshøyde
Er skjæringspunktet mellom tak og vegg. Måles fra terreng etter gjeldende bestemmelser for boligområdet.

Mønehøyde
Er høyeste punkt på et hus. Måles fra terreng etter gjeldende bestemmelser for boligområdet.

Oppløft/ark
Er tak som er løftet opp slik at rom i andre etasje får vinduer og høyere knevegger.

Saltak
Er et yttertak med to like, motstående sider som har fall, oftest mot langsidene. Sidene møtes i et møne som normalt er det høyeste punktet på taket

Pulttak
Er et yttertak med én side som har fall.

FDV-dokumentasjon
Er en forkortelse for forvaltning, drift og vedlikehold og brukes i forbindelse med bygg og anlegg. Det er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller riving.

Helene Smogeli

Helene Smogeli

Markedssjef

blogg

Vår nye huskatalog for 2020 er endelig her! Du får 168 sider med inspirasjon og fakta til deg som drømmer om å bygge hus. Her finner du eneboliger, flermannsboliger og boliger til skrå tomt!

Relaterte artikler

null

Det er svært viktig å bytte filter minst en gang i året, helst hvert halvår for best mulig ventilasjon. Dette opprettholder den rene luften som kommer fra ventilasjonen og ut i husene.

Velkommen til en hyggelig boligprat

ABChus er en boligleverandør som har levert mer enn 3800 boligenheter i Norge siden starten i år 2000. Skal du selge eller kjøpe tomt, og lurer på hva som er mulig på din eiendom, da ønsker vi å komme i kontakt med deg. 

Nelly soverom tilpasset skrå tomt

Søvn er viktig for oss alle, og i forbindelse med den internasjonale søvndagen som var den 13. mars har vår egen Markedssjef kommet med 5 gode tips til hvordan du kan sove bedre!