Regulering av tomt og omregulering av tomt – smarte tips

image

Reguleringene for en tomt gir føringer for hva eiendommen kan brukes til. Har du en tomt og skal bygge en bolig eller en hytte, så må tomten være regulert for dette. Her er en enkel guide i regulering av tomt.  

Det er en del å sette seg inn i når det kommer til eiendom. Fradeling av tomt, oppmåling av tomt, kjøp av tomt og regulering av tomt – og alt dette før du kan bygge noe. Her er det du trenger å vite om regulering av tomt.

Regulering av tomt

Selv om du er registrert som eieren av en tomt, betyr det ikke at du kan bruke tomten til hva som helst. Om du for eksempel ønsker å bygge en bolig, trenger du en tomt som er regulert for boligbygging.

For å få en ny tomt til å bygge bolig på, er det som regel nødvendig å skille ut en tomt fra en eksisterende eiendom.

Når en ny eiendom skal registreres i forbindelse med fradeling, blir dette gjort i samsvar med matrikkeloven. Reguleringsplanen for eiendommen vil deretter avgjøre hva som er tillatt av bygging eller andre planer.

Omregulering av tomt

Hva vil det si at en eiendom er regulert?

At en eiendom er regulert betyr at det finnes kommunale bestemmelser for hva som er tillatt å utføre av arbeid på tomten. Ved regulering av tomt vil det for eksempel bestemmes hvorvidt tomten er et friluft-, vei-, parkerings- eller boligområde.

En reguleringsplan er En reguleringsplan er vedtatt av kommunen, og gjelder for et begrenset område. I planen kan man se hva et område kan bli brukt til, eller hva som kan bli bygd der. Planen har fargekoder.

Gult betyr at området er et boligområde, mens grønt betyr at det er snakk om et friluftsområde. Er det grått betyr dette at området er regulert til å brukes som parkeringsplass eller bilvei.

Hva er en uregulert tomt?

En uregulert tomt er en tomt som ikke har noen bestemt regulering enda. Det betyr imidlertid ikke at du kan gjøre hva du vil med tomten.

Når en tomt er uregulert er det svært begrenset hva man kan få lov å bruke tomten til.

Hva slags reguleringsformål og reguleringsbestemmelser finnes ved regulering av tomt?

II reguleringsbestemmelsene vil det opplyses om nøyaktig hva du har lov til å bygge eller gjøre på eiendommen. Her er noen av de viktigste punktene:

  • Hvor høyt bygget kan være
  • Bestemmelser for avkjørsel fra tomten til offentlig vei
  • Hvor stor andel av tomten som kan brukes til bebyggelse (utnyttelsesgrad)
  • Hvilken type bolig kan føres opp på tomten

Dette gir utbygger en konkret plan å følge.

Omregulering av tomt

Hvordan regulere en tomt?

Dersom en tomt er uregulert, betyr dette som regel at du må gjennom en søknadsprosess før du eventuelt kan bygge på tomten. Gjennom reguleringsprosessen vil kommunen bestemme hva tomten kan brukes til.

Husk at det kan være risikabelt å kjøpe en uregulert tomt. Det er nemlig ingen garanti for at kommunen vil godkjenne tomten for boligformål.

Hva koster regulering av tomt?

Hvis du skal skille ut en tomt koster dette vanligvis rundt 5 000–20 000 kroner. Det er oppmåling av tomten som utgjør den største kostnaden. Men også tegning av deleplaner, saksbehandling og søknadshjelp kan koste penger.

Hva er omregulering?

Omregulering eller bruksendring av tomt, betyr enkelt og greit at kommunen endrer på hva en tomt kan brukes til.

En tomt som tidligere har vært regulert som friluftsområde, kan for eksempel omreguleres til å kunne bygge boliger på.

Omregulering er ofte nødvendig i forbindelse med utbygging av nye boligfelt eller lignende. Da kan grunneier søke om omregulering hos kommunen.

Populære tema

Populære tema
Bygge husHytteMest lest
Huskatalogen 2022_2023

Bygge FERDIGHUS? Våre ferdighus er nøkkelferdig og du kan flytte rett inn!

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se mange unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Hurtignavigering