Kjøpe tomt? Slik går du frem!

image

Dersom du skal kjøpe tomt, har du gjerne en del ubesvarte spørsmål. Hvordan kan jeg finne ledige tomter? Og hva koster egentlig en tomt? Det er også viktig å sette seg inn i hva du bør være obs på når du skal kjøpe en hustomt. Her finner du svar på alt du lurer på!

Skal du bygge hus og ser etter en tomt? Eller kanskje du alltid har drømt om å bygge en hytte der du kan senke skuldrene?

Prosessen starter med en tomt. Her får du gode tips til hvordan du går frem når du skal kjøpe tomt.

Kjøpe tomt - hvordan finne ledige tomter til salgs?

Du kan finne tomter til salgs en rekke steder. På nett kan du blant annet finne tomter dersom du besøker nettsiden til ulike eiendomsmeglere. Du kan også sjekke ut markedssider som Finn.no eller lignende.

Dersom du besøker Finn.no kan du velge «Eiendom» og deretter «Tomter». Her kan du sortere tomtene etter både område, areal og pris.

Hva koster en hustomt?

Når du skal kjøpe tomt er pris sannsynligvis en viktig faktor. Prisen for en hustomt kan variere veldig mye, i likhet med boliger. Her vil både beliggenhet, solforhold og omkringliggende fasiliteter spille inn.

Dersom en hustomt ligger i et attraktivt område med gode utsikt- og solforhold, vil den gjerne koste en del. På sider som Finn.no kan du finne mange tomter i prisklassen 2–4 000 000 kroner. Dette er gjerne tomter i attraktive områder som er klargjort for bygging.

En hustomt som er grovplanert, med fiber, avløp, vei og vann tett opp mot tomtegrensen, gjør jobben lettere. Mindre «attraktive» tomter som krever mye arbeid og har dårligere beliggenhet, kan i noen tilfeller fås til under 100 000 kroner.

Hvordan beregne pris på tomt?

Dersom en landeier skal selge en tomt, er det gjerne ingen verdi på tomten teknisk sett – siden en tomt (som er ubearbeidet) ikke er gjort noe arbeid på. Det er som regel markedsverdien som legger føringer for prisen.

Er det en bolig på eiendommen fra før (som skal rives) kan en ta verdien på selve huset og trekke fra totalverdien. Da sitter en igjen med tomteverdien.

Mange tar også utgangspunkt i prisen for tilsvarende tomter i området, når de skal avgjøre pris for tomten.

Dersom det er gjort mye grunnarbeid på tomten, vil den naturligvis bli dyrere. Grunnarbeid koster fort mellom 3–12 000 kroner per m2, noe som kan utgjøre betydelige summer. Om du skal kjøpe en tomt som det er gjort grunnarbeid på, vil du slippe å betale for grunnarbeidet senere.

Kjøpe tomt av kommunen

Dersom du skal bygge hus, vil du først trenge en tomt å bygge på. Her er det mest vanlig å kjøpe tomt privat. Da kan du sjekke sider som Finn.no eller hos den lokale eiendomsmegleren. Det finnes derimot et annet godt alternativ i å kjøpe tomt av kommunen.

Flere norske kommuner selger tomter billig for å tiltrekke seg beboere. Er du riktig heldig, kan du få en god pris på tomten, og det i et fint område. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du kan kjøpe tomt av kommunen.

Sjekk tomtesalg i kommunen

Før i tiden var det veldig vanlig at kommuner la ut flere tomter for salg. I dag er dette mer vanlig i kommuner som sikter på befolkningsvekst. Uavhengig av tilstanden i kommunen du bor, kan det lønne seg å sjekke med dem om de har tomter til salg.

Skal du kjøpe tomt av kommunen, kan du begynne med å sjekke deres nettsider. Ikke alle kommuner har oppdaterte sider med informasjon om tomter. Det kan uansett være en god idé å ringe til kommunen eller møte opp i person. Da får du den mest oppdaterte informasjonen, og det er ikke sikkert konkurransen er så høy om andre ikke kjenner til tomta.

Hva koster det å kjøpe tomt av kommunen?

Prisen på en tomt avgjøres basert på flere faktorer. Beliggenhet er helt klart den viktigste. Terreng, solforhold, grunn og eventuelt sjøutsikt spiller blant annet inn. Men i hvilken kommune tomten ligger, kan også spille en viktig rolle i å avgjøre prisen på tomta.

Som nevnt finnes det flere kommuner som jobber aktivt med å tiltrekke seg nye innbyggere. Blant andre goder som skatteletter, finner vi også rimelige tomter. Disse kan en få til en betydelig lavere pris om en velger å bygge huset i en slik kommune.

Sett deg godt inn i detaljene
Det er viktig å sette seg godt inn i detaljene ved tomten. Er det heftelser knyttet til tomten? Hvilke reguleringsbestemmelser og utnyttelsesgrad gjelder? Kommunen kan ha diverse krav til boligtype, høyde, størrelse og plasseringen av boligen på selve tomten. Kommunen selv, eller naboene, kan sette en stopper for byggeprosessen om du ikke følger restriksjonene.

Du bør også huske på tilleggsutgifter ved tomtekjøp. Bare fordi du skal kjøpe tomt av kommunen, betyr ikke dette at offentlig vann-, avløps-, vei- og strømnett følger med. Dette er tilleggskostnader du må ta høyde for. Har eiendommen vanskelig terreng, slik som berg, må dette sprenges bort, og det kan fort koste en god del mer enn du hadde planlagt.

Tomt

Kjøpe festetomt

Ønsker du å kjøpe en festetomt? Da er det viktig å sette seg inn i reglene for dette. Det anbefales å lese nøye gjennom denne og andre artikler om temaet. Spør også gjerne oss i ABChus om ytterligere råd før du setter i gang prosessen.

Hva er festetomt?

En festetomt er kort forklart en tomt du leier fra en grunneier (bortfester). Allikevel er det for eksempel ikke sammenlignbart med leie av en bolig. Leie av en tomt gir deg nemlig fri rådighet til å gjøre det du vil på tomten. Det inkluderer bygging, planting og annet arbeid på tomten.

Velger du å kjøpe en festetomt, inngår du en avtale der du betaler årlig grunnleie. Avtalen vil ha et utløp, der du kan velge ett av tre alternativer:

 1. Fornyelse av leieavtalen.
 2. Innløsning av leieavtalen.
 3. Avslutt leieavtalen, og riv bygningen.

Hva koster en festetomt?

Leieprisen på en festetomt avhenger av et par faktorer. Markedsverdien og størrelsen på tomten er de viktigste faktorene for å avgjøre leiekostnaden. En tomt med markedsverdi på 1,5 millioner kroner på 1,5 mål vil koste opp mot 20 000 kr i året i festeavgift. Innløsningssummen for den samme tomten vil lande på over 500 000 kr.

Å bygge på en festetomt er en fin måte å starte enten bolig- eller hyttedrømmen, uten å måtte punge ut store summer med en gang. Ved hjelp av festetomten kan du investere i et fint bygg først og fremst, for deretter å innløse tomten.

Slik innløser du en festetomt

Dersom du skal kjøpe festetomt, må du innløse den. Dette innebærer at du har to alternativer:

 1. Du kan kjøpe festetomt for en pris som tilsvarer 25 ganger den årlige festeavgiften. Dette vil være oppregulert etter bestemmelser som gjelder ved innløsning.
 2. Du kan kjøpe festetomt for 40 % av tomtens markedsverdi.

Merk at du kun kan kreve innløsning først etter at leieavtalen har løpt 30 år. Deretter har du rett til å kreve innløsning hvert andre år for boligtomt, og hvert tiende år for fritidstomt. Du kan ikke kreve innløsning i årene mellom, så vær obs på at du krever innløsning når du har rett til det.

Kravene skal dessuten settes senest ett år før du skal innløse tomten. Om du har kjøpt en tomt 1. desember 1993, kan du tidligst innløse denne 1. desember 2023. Merk derimot at kravet for innløsning senest må sendes inn 1. desember 2022. Sender du ikke kravet innen denne datoen, blir neste mulige innløsning 1. desember 2025.

Kjøpe tomt privat

Ønsker du å kjøpe tomt for å bygge hus? Da kan det være aktuelt å kjøpe tomt privat. Mange tomter har allerede blitt kjøpt i flotte områder. Noen er bebygde, mens andre fortsatt står helt tomme, men i eie av privatpersoner.

Lønner det seg å kjøpe tomt privat?

Dersom du skal kjøpe en tomt, har du i utgangspunktet to alternativer. Du kan enten kjøpe tomt privat eller fra kommunen. Det er fordeler og ulemper ved begge. Den største fordelen ved å kjøpe tomt fra kommunen, er at du her gjerne får en lavere pris. Flere kommuner selger tomter billig for å tiltrekke seg nye innbyggere.

Fordelen ved kjøp av privat tomt er derimot at valgalternativene nok vil være bedre. Mange fine tomter er allerede i privat eie. Surfer du gjennom annonsene på for eksempel Finn.no, vil du finne flere flotte private tomter til salgs. Utvalget er simpelthen mye bedre enn tomtesalget hos kommunen.

Hva koster det å kjøpe tomt privat?

Som med alle andre ting, er det flere faktorer som påvirker prisen for tomter. Beliggenhet og størrelse er helt klart de viktigste faktorene. En stor tomt ved sjøen kan fort koste deg flere tusen kroner per kvadratmeter.

Som nevnt ovenfor vil det å kjøpe tomt privat være dyrere enn å kjøpe tomt fra kommunen. Igjen gir dette deg derimot bedre valgmuligheter, og det er fortsatt mulig å kjøpe tomt privat til en god pris.

Viktig å huske på

Når du skal kjøpe en tomt, er det flere ting det er viktige å tenke på. Grunnforholdene er noe mange glemmer å vurdere nøye nok. Husk på at dersom det er berg/fjell på tomten, må dette muligens sprenges ut for å bygge. Dette er en dyr prosess. Det samme gjelder generell jevning av terrenget.

Husk også på å undersøke vann-, avløps- og strømnett ved tomten. Dersom tomten ikke er «koblet på» disse nettene, vil du selv måtte betale for det. Til sammen kan kostnadene ved å tilrettelegge en tomt fort overstige budsjettene. Det er derfor viktig at du planlegger godt. En billig tomt kan bli dyrere enn det som oppleves som en dyr tomt, dersom førstnevnte krever mer tilrettelegging.

Hva må du tenke på når du kjøper tomt?

Når du skal kjøpe tomt kan det være greit å tenke over diverse faktorer. På den måten kan du forsikre deg om at du gjør et best mulig kjøp. Her er noen av tingene du bør ha i bakhodet:

 • Er tomten regulert for boligformål?
 • Finnes det heftelser på tomten?
 • Er det behov for mye grunnarbeid?
 • Har tomten skråning, eller er den flat?
 • Hvordan er beliggenheten (nærhet til fasiliteter, naboer osv.)?
 • Er solforholdene gode?
 • Hvordan er grunnforholdene? Vil det bli behov for sprengning?

I tillegg kan det være lurt å se på kvadratmeterprisen og sammenligne denne med øvrige tomter i nærområdet. Er prisen høyere enn den trenger å være, eller ligger du an til å gjøre et godt kjøp?

Lykke til!

Populære tema

Populære tema
Bygge husHytteMest lest
Huskatalogen 2022_2023

Bygge FERDIGHUS? Våre ferdighus er nøkkelferdig og du kan flytte rett inn!

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se mange unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Relaterte artikler

Adele
Byggeregler
Fasade av det klassiske ferdighuset Mynte

Ferdighus, prefabrikkert eller bygge selv? Lær mer om byggeprosessene

Det er flere måter å bygge hus på. Du kan overlate alt til fagfolk, eller...

Hurtignavigering